Brno: Udelenie lektorátu

lektorat_miniV nedeľu 29. mája prijali br. Vladimír a br. Janko v Brne ministérium lektorátu. Je to služba, ktorú Cirkev po stáročia udeľuje kandidátom na kňazský stav.

 

V nedeľu 29. mája prijali br. Vladimír a br. Janko v Brne ministérium lektorátu. Je to služba, ktorú Cirkev po stáročia udeľuje kandidátom na kňazský stav.   Až do Druhého vatikánskeho koncilu bol lektorát jedným z nižších kňazských svätení. Z rozhodnutia pápeža Pavla VI. sa tak už nenazýva. Má to byť „ministérium“, čiže služba, ktorou Cirkev poveruje kandidátov kňazstva, aby sa užšie zjednotili s Božím slovom, ktoré majú sami čítať, spoznávať a žiť, no na základe zvláštneho poslania aj ohlasovať v liturgickom zhromaždení.

 

Lektor je na základe liturgických predpisov ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže vo sv. omši predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a – keď niet žalmistu – aj žalm medzi čítaniami. Ak nie je prítomný diakon, lektor môže v liturgickom sprievode niesť evanjeliár. Táto služba môže byť v súčasnosti udelená aj tým, ktorí nie sú na ceste ku kňazskej vysviacke. Tí, čo chcú byť kňazmi, ju však musia prijať a dostatočne dlho vykonávať.

 

Celá slávnosť sa konala v Kostole svätých Jánov v Brne. Ministérium bratom vyslúžil český provinciálny minister, br. Bogdan Sikora. Tamojší bratia minoriti nás prijali s veľkou srdečnosťou. So záujmom sme si prezreli minoritský konvent, ktorý je veľkou pokladnicou vzácnych relikvií a umeleckých diel.

 

Bratom Vladimírovi a Jankovi prajeme, aby ich Božie slovo naďalej formovalo a liturgická služba lektora posväcovala na ďalšej ceste františkánskeho povolania.

 

text a foto: br. Jozef  S.