Brehov - 2. časť kustodiálnej kapituly

mini6. - 7. júna sa v Brehove konala druhá časť kustodiálnej kapituly. Zúčastnili sa jej všetci bratia s večnými sľubmi pôsobiaci na Slovensku a v Albánsku, ako aj generálny asistent brat Jacek Ciupiński a provinciálny minister z Krakova brat Jaroslav Zachariasz.

 

 

Po prvej časti kapituly, ktorá sa konala pred mesiacom a na ktorej sme zhodnotili uplynulé 4 roky a zvolili nového vyššieho predstaveného a jeho radu, na tejto časti kapituly sme pripravili 4-ročný program na nasledujúce obdobie a zvolili sme nových miestnych predstavených (gvardiánov), ako aj vychovávateľov vo formačných domoch.

 

Po prvej časti kapituly, ktorá sa konala pred mesiacom a na ktorej sme zhodnotili uplynulé 4 roky a zvolili nového vyššieho predstaveného a jeho radu, na tejto časti kapituly sme pripravili 4-ročný program na nasledujúce obdobie a zvolili sme nových miestnych predstavených (gvardiánov), ako aj vychovávateľov vo formačných domoch.

 

Z konkrétnych uznesení možno vyzdvihnúť právne ustanovenie kláštora v albánskom meste Fier, súhlas so stavbou kostola v obci Jaru (neďaleko Fier), či zorganizovanie duchovnej kapituly na tému minoritská identita v našej pastorácii.

 

Čo sa týka personálnych oblasti, za gvardiána kláštora v Bratislave bol zvolený br. Peter Gallik, v Spišskom Štvrtku br. Witold Adamczyk, v Levoči br. Adam Baran a v Brehove br. Stanislav Ryczkowski. Za magistra juniorátu (formačného domu v Bratislave) bol zvolený br. Tomáš Lesňák, a postulátu (v Levoči) br. Adam Baran. (Momentky bratov v okamihu prijatia úradu viď. fotoalbum)

 

Kapitulné stretnutie bolo časom nielen spoločnej modlitby a práce, ale aj neformálnych rozhovorov, či spevu pri guľáši a táboráku. Veľkým obohatením bola zvlášť prítomnosť bratov pôsobiacich v Albánsku.

 

text a foto: br. Martin