Farská duchovná obnova s p. Jamesom Mariakumarom SVD

Bratislava - Karlova Ves

21.-23. jún 2011

 

 

kumar

Páter James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, sa narodil v Kerale v Indii. Od roku 1978 sa začal naplno venovať duchovnému poradenstvu, vnútornému uzdravovaniu a oslobodzovaniu, aj z generačných kliatieb a pút. So svojím tímom vedie veľmi úspešne a nezištne exercície na rôzne témy.

 

mary

V službe pátrovi Mariakumarovi pomáha Sr. Mary Pereira, ktorá sa plne zasvätila službe evanjelizácie. Venuje sa prednáškam o zmysle utrpenia v živote kresťana, duchovnému poradenstvu a modlitbám.

 

 


Témy farskej duchovnej obnovy:

 • Život podľa Božieho slova
 • Účinné prostriedky pre rast vo viere Život v Duchu
 • Rast v Ježišovi
 • Poďme, zažime slobodu v Kristovi
 • Poďme, zahľaďme sa do Ježišovej tváre
 • Poďme, uvažujme o Ježišovej láske
 • Poďme, prežime svoj život naplno

 

 

Program duchovnej obnovy

 • Utorok 21.06.2011

  09:00-09:30 - ranné chvály
  09:30-10:30 - 1. prednáška - Boh je svätý
  11:00-12:00 - 2. prednáška - Boží obraz vo mne
  15:00-15:15 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
  15:15-16:15 - 3. prednáška - Odpustenie
  16:30-17:30 - 4. prednáška - Strach vs. dôvera
  18:00 - sv. omša a adorácia
 • Streda 22.06.2011
  09:00-09:30 - ranné chvály
  09:30-10:30 - 1. prednáška - Manželstvo
  11:00-12:00 - 2. prednáška - Výchova detí
  15:00-15:15 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
  15:15-16:15 - 3. prednáška - Rodina
  16:30-17:30 - 4. prednáška - Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
  18:00 - sv. omša a adorácia
 • Štvrtok 23.06.2011
  09:00-10:00 - 1. prednáška - Duchovný zápas
  10:00-11:00 - sv. omša
  11:00-12:00 - 2. prednáška - Radosť kresťanského života
  15:00-15:15 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
  15:15-16:15 - 3. prednáška - Radosť kresťanského života
  16:30-17:30 - 4. prednáška - Život v duchu
  18:00 - sv. omša a procesia s Najsv. Sviatosťou

 

 


Na individuálne duchovné poradenstvo sa treba prihlásiť vopred.

Záujemcovia o individuálne duchovné poradenstvo by sa mali, vo vlastnom záujme, zúčastniť, pred rozhovorom s pátrom alebo sestrou Mary, prednášky na tému, týkajúcu sa ich problému (mnohokrát sú ich otázky zodpovedané už na samotnej prednáške, takže v prípade, ak sa jej nezúčastnia, môžu dostať odporúčanie vypočuť si ju).