Bratislava: Udelenie služby akolytátu

mini_akolytat19. júna, v nedeľu Najsvätejšej Trojice dvaja naši bratia – Michal Lacko a Jozef Sukeník prijali službu akolytátu. Túto službu im udelil P. Tomáš Lesňák, vyšší predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

 

19. júna, v nedeľu Najsvätejšej Trojice dvaja naši bratia – Michal Lacko a Jozef Sukeník prijali službu akolytátu. Túto službu im udelil P. Tomáš Lesňák, vyšší predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

 

Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši. Ako mimoriadny vysluhovateľ môže rozdávať sväté prijímanie najmä v prípadoch, keď nie je dostatok riadnych vysluhovateľov, alebo ak kvôli ich zdravotnému stavu, či inej prekážke, by sa pre veľký počet veriacich svätá omša neúmerne predĺžila. V mimoriadnych okolnostiach môže byť akolytovi zverené vystavenie Najsvätejšej sviatosti na verejnú poklonu.

 

Prajme našim spolubratom, aby im služba pri Pánovom oltári pomáhala lepšie chápať vnútorný, duchovný zmysel bohoslužieb a prehlbovala ich lásku ku Kristovi i k jeho tajomnému telu, ktorým je Boží ľud.

 

text: br. Martin, foto: br. Vladimír