Marianka: Krížová cesta detí

V nedeľu sa stretli deti s rodičmi v Marianke, aby si vykonali spoločnú krížovú cestu. V nedeľu sa stretli deti s rodičmi v Marianke, aby si vykonali spoločnú krížovú cestu.


Krížovú cestu viedol páter Samuel Hurajt. Počas jednotlivých zastavení čítali rozjímania deti s rodičmi. Viacerých oslovila myšlienka, že Kríž je Kľúčom do neba.

Ďakujeme našej mládeži za spevácke obohatenie a pripravenie pobožnosti.


Text, foto: br. Tibor