Praha: Mimoriadné jubileum P. Bernardína

Bernardin_miniDňa 25. júla sa bratia minoriti zišli v minoritskom kláštore v Prahe, aby oslávili netradičné výročie pátra Bernardína – 80 rokov kňazskej služby.

Dňa 25. júla sa bratia minoriti zišli v minoritskom kláštore v Prahe, aby oslávili netradičné výročie pátra Bernardína – 80 rokov kňazskej služby.

Pozvanie na slávnosť, ktorá bola zároveň odpustovou slávnosťou sviatku sv. Jakuba, prijal Mons. Dominik Duka, OP – pražský arcibiskup, primás. Generálny minister nášho rádu poslal pátrovi Bernardínovi pozdravný list, v ktorom mu poďakoval za príkladnú a vytrvalú službu Cirkvi v minoritskom ráde.

 

Otec Bernardín Mráz je najstarším členom nášho rádu a tiež jedným z najstarších kňazov na svete. V Levoči si mnohí pamätáme jeho brata, pátra Odila, ktorý sa taktiež dožil úctyhodného veku.

Otec Bernardín sa narodil 5. marca roku 1909 v Levoči.  Počas štúdia na gymnáziu spoznal sv. Františka a jeho rád. Požiadal o prijatie do rehole a po noviciáte zložil 20. septembra 1926 svoje prvé rehoľné sľuby.

Prípravu na kňazstvo absolvoval v Osimo, v Assisi a v Ríme, kde v roku 1929 stretol svojho rehoľného spolubrata, sv. Maximiliána Kolbe. Kňazskú vysviacku prijal 12. júla 1931 v Bazilike dvanástich apoštolov z rúk kard. Selvaggianiho. Po návrate do vlasti pôsobil najprv v Levoči, neskôr v Českom Krumlove, počas vojny krátko v Opave a Brne. V roku 1950 bol internovaný v Bohosudove, potom bol prevezený do Oseku, kde pracoval ako robotník vo fabrike.

 

Po oslobodení pôsobil páter Bernardín ako kaplán a výpomocný duchovný vo farnosti sv. Jakuba v centre Prahy, kde ostal i po obnovení rehole minoritov v Čechách. Dodnes sa teší pomerne dobrému zdraviu a pre mladších spolubratov je v pražskom kláštore pri bazilike sv. Jakuba vzorom usilovnej práce a modlitby (dodnes napr. spovedá a slúži sväté omše, hoci má už 102 rokov).

Pátrovi Bernardínovi želáme na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie hojnosť Božieho požehnania a milostí v jeho kňazskom i rehoľnom živote.

 

br. jozef