Duchovné cvičenia pre učiteľov

assisi-miniUčitelia Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi majú možnosť zúčastniť sa na konci každého školského roku na krátkych duchovných cvičeniach. Tohto roku, začiatkom júla, pod vedením pátra Tomáša Lesňáka strávili niekoľko dní v rodnom meste patróna ich školy.

 

Učitelia Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi majú možnosť zúčastniť sa na konci každého školského roku na krátkych duchovných cvičeniach. Tohto roku, začiatkom júla, pod vedením pátra Tomáša Lesňáka strávili niekoľko dní v rodnom meste patróna ich školy. V pustovni Carceri, kam sa František uťahoval do samoty, sa spočne zamýšľali nad podstatou duchovného odkazu Františkovho života. V podzemiach Svätého Konventu, v ktorom je Svätec pochovaný, uvažovali nad povolaním učiteľa. Dni prežité v spoločenstve, v modlitbe a rozjímaní boli zavŕšené témou odpustenie pred kaplnkou Panny Márie Anjelskej. Cestou do Assisi dvadsiatka pútnikov stihla ešte krátko navštíviť niekoľko dôležitých pamiatok v Ríme

 

tl.