Brehov: Bezprostredná príprava na večné sľuby

mini_brehov-2Počas septembra, podobne ako po minulé roky, sa v našom kláštore v Brehove na východe Slovenska konal tzv. Druhý noviciát, čiže bližšia príprava bratov na zloženie doživotných sľubov v našom Ráde.

Počas tohto septembra, podobne ako po minulé roky, sa v našom kláštore v Brehove na východe Slovenska konal tzv. Druhý noviciát, čiže bližšia príprava bratov na zloženie doživotných sľubov v našom Ráde. Tohto roku sa do Brehova zišli 13 bratia z troch poľských minoritských provincií, ktorých sprevádzali traja duchovní otcovia - magistri. Okrem prednášok z teológie rehoľného života a fantiškanizmu, mali bratia čas na zdiaľanie v skupinkách a osobnú reflexiu nad významom ich celoživotného zasvätenia.

Posledný týždeň pobytu v Brehove bratia absolvovali duchovné cvičenia pod vedením pátra Gregora, jedného z magistrov. Skupinu prišiel pozdraviť aj slovenský kustód minoritov br. Tomáš Lesňák a predstavený misie v Albánsku br. Jaroslav M. Cár, ktorý pri tej príležitosti priblížil život bratov a Cirkvi v tejto krajine.

 

text: bt, foto: ap