Bratislava: Oslava sviatku patróna našej farnosti

mini_Michal

Takmer týždeň trvali oslavy z príležitosti sviatku sv. Michala, archanjela, patróna našej karloveskej farnosti. Oslavy začali slávením svätej omše ku cti sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela už v stredu večer v kostole sv. Františka a skončili sa slávnostnou odpustovou sv. omšou v kostole sv. Michala v nedeľu popoludní.

 

Takmer týždeň trvali oslavy z príležitosti sviatku sv. Michala, archanjela, patróna našej karloveskej farnosti. Oslavy začali slávením svätej omše ku cti sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela už v stredu večer v kostole sv. Františka a skončili sa slávnostnou odpustovou sv. omšou v kostole sv. Michala v nedeľu popoludní.

V samotný deň slávnosti, vo štvrtok 29. septembra, bola mimoriadne v kostole sv. Michala slúžená aj večerná sv. omša, ktorej za prítomnosti miestnej komunity minoritov a početných veriacich predsedal správca farnosti a gvardián kláštora P. Peter Gallik.

V piatok popoludní sa na Námestí sv. Františka konali hodové slávnosti, počas ktorých bol vyhotovený hodový strapec. V závere kultúrneho programu bol tento strapec prenesený do kostola sv. Michala a umiestnený pri hlavnom vchode. Nasledoval sv. omša, ktorej predsedal P. Samuel Hurajt. Po sv. omši sa veriaci premiestnili ku krížu, ktorý sa nachádza na začiatku Karlovej Vsi. Tu si obnovili svoje krstné sľuby a modlili sa za zosnulých karlovešťanov.

Hlavnú odpustovú sv. omšu v nedeľu o 11.30 celebroval vdp. Ján Hallón, špirituál bratislavského kňazského seminára. V homílii vyzdvihol význam našej neviditeľnej duchovnej pomoci a vyzval k odvážnemu svedectvu kresťanského života v dnešnej čoraz viac sekularizovanej spoločnosti. Spolu s ním sv. omšu celebroval vdp. Juraj Lupták, ktorý v Karlovej Vsi pôsobil v 70. – 80. rokoch, P. Jozef Bartkoviak SJ, rodák z Karlovej Vsi, ako aj bratia miestnej minoritskej komunity. Po sv. omši sme si mohli vychutnať príjemné agapé v krásnom slnečnom počasí.

Tex: br. Martin, foto: Majo Talajka