Poľsko: Prijatie rehoľného rúcha

miniNa Kalwarii Paclawskej (Pl) prijal dňa 3. októbra rehoľné rúcho rádu minoritov br. Tomáš Vlček, pochádzajúci z Bratislavy. Brat Tomáš prišiel do našej rehole už pred rokom. Prvý formačný rok, ktorý je prípravou na noviciát, absolvoval v poľskom Glogówku.

DSC02931V noci z 3. na 4. októbra slávia všetci františkáni pamiatku požehnanej smrti svojho Otca – sv. Františka z Assisi. Táto noc je v našom ráde výnimočná slávením pobožnosti Transitus, ktorá sa odohráva potme v našich kostoloch a je sprevádzaná starými františkánskymi spevmi, ale aj textami, ktoré nám náš svätý zakladateľ zanechal.

 

Práve táto neopakovateľná chvíľa je tradične aj okamihom, keď si novici po prvý raz obliekajú rehoľné rúcho. Deje sa to osobitným obradom, ktorý mladým novicom vysluhuje ich provinciálny minister. Svätý František totiž v Regule nariaďuje: „Nech im dajú skúšobný odev, totiž dva habity bez kapucne, cingulum, spodky a kaparon až po cingulum, okrem prípadu, že by ministri podľa Božieho vnuknutia uznali niečo iné za vhodné.“

 

Na veľkú radosť nás všetkých, prijal v tomto roku skúšobné rúcho ďalší brat zo Slovenska - br. Tomáš Vlček, pochádzajúci z Bratislavy. Brat Tomáš požiadal o prijatie do našej rehole už pred rokom. Prvý formačný rok, ktorý je prípravou na noviciát, absolvoval v poľskom Glogówku. Od septembra  je už novicom na Kalwarii Paclawskej v Poľsku, kde sa intenzívne pripravuje na zloženie prvých rehoľných sľubov.

 

Rok, ktorý čaká brata Tomáša má byť naplnený modlitbou, prácou a štúdiom. Novic musí lepšie spoznať seba a svoje povolanie, ale aj minoritský rád, do ktorého sa túži včleniť. K tomu mu pomáha i duchovné vedenie a ticho v odosobnení sa od vonkajšieho sveta. Hoci je tento čas neľahkou skúsenosťou, pre každého rehoľníka je časom najkrajších spomienok a silným zdrojom inšpirácie do celého rehoľného života. Preto prajeme bratovi Tomášovi veľa Božích milostí a sprevádzame ho na ceste povolania svojimi modlitbami.

 

text: br. jozef

foto: archiv