Mojzesovo: Ľudové misie

V dňoch 22. – 29.03.2009 sa v obci Mojzesovo okres Nové Zámky na požiadanie správcu farnosti Witolda Braňku, konali ľudové misie po takmer 60 rokoch.

 

V dňoch 22. – 29.03.2009 sa v obci Mojzesovo okres Nové Zámky na požiadanie správcu farnosti Witolda Braňku, konali ľudové misie po takmer 60 rokoch.

 

Misie viedli pátri minorita Lucián a Tomáš. Aktívne vypomáhal brat Martin.

Témami boli: hriech, obrátenie, spoveď, krst, Cirkev, láska, viera, Eucharistia, utrpenie, posledné veci, Panna Mária, modlitba. Počas misií vystúpili pre mládež bohoslovci a skupina mladých z Bratislavy.

Farníci obce Mojzesovo boli obohatení Božím slovom, vysluhovaním sviatostí, filmom o utrpení Pána Ježiša a krátkymi šotmi.

Text: Bohuslava Vašeková; foto: br. Martin