Stretnutie na Donovaloch

povolanieV dňoch 19. - 22. októbra sa na Donovaloch konalo celoslovenské pracovné stretnutie animátorov pastorácie povolaní. Minoritský rád zastupoval br. Róbert Gajderus, kustodiálny asistent pre animáciu povolaní.

povolanieV dňoch 19. - 22. októbra sa na Donovaloch konalo celoslovenské pracovné stretnutie animátorov pastorácie povolaní. Na stretnutí sa zišli zástupcovia rehoľných spoločenstiev a diecéz na Slovensku, aby spoločne hľadali nové podnety pre prácu s mladými, vzájomne sa podelili a obohatili osobnými svedectvami o ceste k hlbšiemu životu s Kristom a skúsenosťami z praxe v tejto oblasti. Úlohou stretnutia bolo pripraviť podklady na vytvorenie spoločného projektu. Minoritský rád zastupoval br. Róbert Gajderus, kustodiálny asistent pre animáciu povolaní.

Povzbudzujeme všetkých našich priateľov k vytrvalej modlitbe za nové rehoľné a kňazské povolania.

 

info: rg