Púť: Varšava – Niepokalanov – Lichen – Lagievniky

mini_puV dňoch od 22. do 25. septembra 2011 sa veriaci z farnosti Spišský Štvrtok spolu s veriacimi košického dekanátu zúčastnili púti  Waršava-Nepoklanovo-Lichen. Našu spoločnú púť  sme začali rannými chválami, modlitbami a požehnaním pátra Michala, ktorý bol hlavným organizátorom púte.

V dňoch od 22. do 25. septembra 2011 sa veriaci z farnosti Spišský Štvrtok spolu s veriacimi košického dekanátu zúčastnili púti  Waršava-Nepoklanovo-Lichen. Našu spoločnú púť  sme začali rannými chválami, modlitbami a požehnaním pátra Michala, ktorý bol hlavným organizátorom púte.
V neskorých večerných hodinách sme po niekoľkých prestávkach šťastlivo dorazili do Varšavy. Ubytovaní sme boli v Rekolekcyjno-formačnom dome. Po krátkom oddychu bola v kaplnke slúžená sv. omša na úmysly našej púte. Túto sv. omšu slúžil páter Michal spolu s farárom Dušanom, ktorý bol tiež účastníkom púte. Nasledujúci deň sme začínali spoločnými chválami, modlitbami a slávením sv. omše, na ktorej sme si pripomenuli  spomienku Sv. Pátra Pia. Náš duchovný program pokračoval návštevou  a poklonou pri  hrobe blahoslaveného kňaza Juraja  Popieluszka. Tento kňaz bol v roku 1984 ako mučeník zavraždený komunistami pre vieru.  Jeho hrob v roku 1987 navštívil aj blahoslavený pápež Ján Pavol II a pápež Benedikt XVI. ho v roku 2009 blahorečil.
Ďalšie miesto, ktoré sme v ten deň navštívili bolo Nepoklanov, pôsobisko sv. Maximiliána Kolbeho. Od jeho mučeníckej smrti ubehlo 14. augusta 70 rokov. Nepoklanov je pútnické kláštorné mestečko Nepoškvrnenej Panny Márie. Založil ho sv. Maximilián Kolbe a je miestom tlače časopisu Rytierstva Nepoškvrnenej. Navštívili sme aj múzeum sv. Maximiliána, ktoré dokumentuje jeho život, dielo a mučenícku smrť. V bazilike Nepoškvrnenej Panny Márie mohol každý v tichosti adorovať  pred bohostánkom a predniesť svoje prosby.
Poobede smerovala naša cesta do významného mariánskeho ctiteľmi navštevovaného pútnického miesta Poľska – Licheň.
Ubytovali sme sa v pútnickom dome neďaleko Sanktuária Matky Božej Lichenskej. Večer sme sa zúčastnili spoločnej modlitby sv. ruženca v sanktuáriu. Modlili sme sa spolu s pútnikmi z Poľska, ktorí nás milo privítali.  Po modlitbe sv. ruženca nasledoval sviečkový sprievod na oslavu Matky Božej.
V sobotu program začínal v skorých ranných hodinách odkrývaním zázračného obrazu Matky Božej a konaním sv. omše. Po raňajkách  sme mali možnosť prehliadnuť si celý pútnický komplex. Navštívili sme neogotický kostol sv. Doroty, neďaleko je postavená Golgota  s krížovou cestou,  park s pomníkmi a kaplnkami.   V roku 1999 navštívil toto pútnické miesto pápež Ján Pavol II., ktorý posvätil novo postavené sanktuárium.
O 12.00 hod. sa  v sanktuáriu konala sv. omša, na ktorej slávení bolo prítomných mnoho pútnikov. Pohľad na zázračný obraz a samotné slávenia bohoslužby v nás zanechalo hlboký duchovný zážitok. V hodine Kristovho umučenia sme sa v kaplnke Sv. Trojice modlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
Podvečer, v kaplnke pútnického domu, sme rozjímali nad zastaveniami  krížovej cesty. Duchovný program pokračoval až do neskorých večerných hodín.
Posledný deň našej púte začínal nedeľnou sv. omšou, pri ktorej sme ďakovali za milosti získané na tomto pútnickom mieste a zverili sme sa pod ochranu Matky Božej Lichenskej.
Naša cesta pomaličky smerovala domov na Slovensko. V Krakove sme si uctili relikvie sv. sestry Faustíny a využili chvíľku oddychu na poklonu v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva.
V nočných hodinách sme šťastne docestovali domov.

text a foto: Mária Zumerová, Dravce