Žilina: Farské misie

Misie_miniV dňoch od 15. do 23. októbra vo farnostiach žilinského dekanátu sa uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli misionári z rôznych rehoľných spoločenstiev. Farským misiám predchádzali celomestské misie...

V dňoch od 15. do 23. októbra vo farnostiach žilinského dekanátu sa uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli misionári z rôznych rehoľných spoločenstiev. Farským misiám predchádzali celomestské misie, na ktorých sa podieľali evanelizáčné tímy z rôznych spoločenstiev a hnutí.

Náš minoritský tím, pod vedením otca kustóda Tomáša Lesňáka, tvorili bratia: Lucián Bogucki, Roman Gažúr, Jozef Košč a Martin Kollár. Miestom nášho misijného pôsobenia bola farnosť Zástranie s filiálkami Zádubnie a Budatin, ktorej duchovným správcom je dp. Marián Záhumenský.

Už tradične obsahom misijných príhovorov boli témy: hriech, obrátenie, sv. spoveď, krst, Cirkev, láska, viera, Eucharistia, utrpenie, posledné veci, Panna Mária, modlitba, Kríž. Nechýbali aj misijné príhovory pre deti, ženy a mužov. Počas misii si mnohý mohli vykonať generálnu sv. spoveď, pristúpiť k sviatosti pomazania chorých či obnoviť krstné alebo manželské sľuby.

V misijnom účinkovaní nám pomáhala minoritská mládež z Karlovej Vsi, členovia oázového hnutia a spoločenstva Kruciáta oslobodenia človeka. Vďaka ich misijnému zanieteniu sme mohli navštíviť s evanelizáčným programom mládež miestnych základných škôl a krízového centra Náruč.

Farské misie sa otvorili a ukončili spoločnou modlitbou so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom.

Text: lmb; foto: členovia misijného tímu