Rad: Spomienková slávnosť

iglodiV nedeľu 6. novembra si naša rehoľa pripomína pamätný deň umučenia prvého z minoritských mučeníkov v obci Rad, frátra Štefana. Prinášame vám reportáž z tejto slávnosti.

 

Rad, malá dedinka na východe Slovenska už nie je čitateľom minoriti.sk taká neznáma. Pred časom sme vás informovali o archeologickom výskume kostolíka, ktorý patril v minulosti k tamojšiemu kláštoru minoritov. Neskôr sme vás informovali o minoritských mučeníkoch, ktorí na tomto mieste vyliali krv v ťažkom období náboženských nepokojov 17. storočia. Pred niekoľkými dňami, 5. novembra, sme sa opäť vybrali na návštevu tejto farnosti.

 

Na fare v Rade nás už okrem pána farára Rolanda Bööra vítal aj náš brat Zsolt Kalna, provinciálny minister minoritov v Maďarsku. Do farnosti pricestoval niekoľko dní pred nami, aby veriacich duchovne pripravil na spomienkovú slávnosť k výročiu umučenia frátra Štefana. Vdp. Böör nám potom ukázal múry kostola, ktoré odkryl archeologický výskum.

Zo zvyškov, ktoré uchovala zem, vidieť, že kostol prešiel viacerými stavebnými etapami od stredovekého kostolíka až po novoveké etapy z časov spravovania farnosti rehoľou minoritov, katolíckymi kňazmi, ale istý čas aj reformovanými kazateľmi. Interpretácia nálezov a konečné rozlúštenie všetkých otáznikov ostáva úlohou pre odborné komisie. O tom, že to nebude ľahké, svedčí napríklad skutočnosť, že na kostole úplne chýba jedna stena kostolnej lode. Nebude tiež celkom jednoduché identifikovať a preskúmať pozostatky nájdené v hroboch. Je to však veľmi dôležité, pretože v kostole sú pravdepodobne pochovaní i niektorí mučeníci.

Farár nás vedie k vonkajšiemu múru svätyne. Vyzlieka si reverendu a schádza do jamy, odkrýva starostlivo chránené miesto, a minoriti sa nahýnajú nad hrobom svojho spolubrata, ktorý bol pri prácach náhodne objavený. Už prvá obhliadka hrobu netypickou polohou hlavy sugerovala, že pochovaná osoba neumrela prirodzeným spôsobom. Následné obhliadky súdneho lekárstva potvrdili stopy ťažkého mučenia viditeľné na ostatkoch i laickým pohľadom, zvlášť na dolámanej pravej nohe a ruke. Farár poukazuje aj na zlomené väzy, ktoré majú byť príčinou smrti v dôsledku obesenia. Kto je tento muž? Nie je to jeden z bratov, ktorý umrel v obrane posvätných predmetov tohto kostola? Okolitá zem prezrádza, že pod povrchom sa ukrývajú ďalšie hroby. Neboli ešte otvorené.  To, koho ukrývajú, ukáže snáď ďalší výskum, ktorý sa plánuje na budúci rok. Nateraz je dôležité zachrániť nájdené ostatky pred prichádzajúcou zimou a mrazom. Nad hrobom svojho brata sme sa spoločne P1020182pomodlili a vrátili sme sa do kláštora v Brehove.

Nedeľa bola v Rade dňom neobvyklého ruchu. V kuchyni na fare sa zvŕta niekoľko šikovných gazdiniek. Do slávnostne ozdobeného kostola sa začalo schádzať množstvo ľudí z farnosti i zo širšieho okolia. I keď je farnosť po duchovnej obnove, do spovedníc sadajú už hodinu pred sv. omšou kňazi a spovedajú veriacich v maďarskom i slovenskom jazyku.

Slávnosť sa začala modlitbou sv. ruženca. Pokračovala krátkym organovým koncertom, na ktorom odznela hudba barokových i romantických skladateľov, medzi inými i barokové Variácie od minoritského pátra, J. B. Martiniho.

Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Miklós Beer, biskup diecézy Vác v Maďarsku. Vo svojom príhovore poukazoval na potrebu veriacich mať sväté vzory. Svätci sú dôkazom, že v každej životnej situácii je možné nájsť Boha a zostať mu verným. To platí, vraví biskup, aj o mučeníkoch z Radu, ktorí tu pôsobili vo veľmi ťažkých podmienkach, no za svoju vieru sa zaručili životom.

Po svätej omši sa veriaci na čele s biskupom, kňazmi a rehoľníkmi odobrali v sviečkovom sprievode na miesto smrti a pravdepodobne aj posledného odpočinku viacerých mučeníkov. Archeologický areál bol rozžiarený stovkami sviec. Vo svätyni na olárnom kameni opäť postavili kríž a pri ňom ležala palmová ratolesť, symbol víťazstva. Kostol po stáročiach opäť ožiarila žiara ohňa. Nesprevádzal ju však zúrivý krik vrahov a stony umierajúcich, ale spev a modlitba veriacich. Na záver slávnosti sme sa pomodlili modlitbu o blahorečenie mučeníkov z Radu a biskup posvätil chlebík, ktorý si ľudia po ukončení zobrali domov.

 

Každé dobré dielo potrebuje okrem množstva ľudských síl a hmotných prostriedkov i Božie požehnanie. Preto sa spoločne modlíme, aby sa nám minoritskí mučeníci z Radu stali známi nielen z historických prameňov, ale aj z milostí, o ktoré prosíme Boha na ich príhovor.

 

info a foto: br. jozef

 

iglodiVšemohúci Bože,

svojím Duchom si povzbudil svätého Františka a mnohých bratov, ktorých si mu dal, aby sa zriekli všetkého, čo je na zemi, a stali sa svedkami toho, čím budeme v nebi. Ty si darcom viery, len ty vlievaš do ľudských sŕdc lásku k Pravde a sám si vyberáš i povolávaš svedkov evanjelia oddaných tebe až po vyliatie krvi.

Spomeň si, prosíme, na svojich verných synov Štefana a jeho spoločníkov, ktorým si udelil dar mučeníctva pri obrane pravej viery, Božieho kultu a vernosti tvojmu námestníkovi pápežovi. Veríme tak, ako verili oni, že ich smrť má v tvojich očiach veľkú cenu, a že aj v dnešných časoch chceš, aby sme čerpali z milostí, ktoré si nám pripravil na ich príhovor. Prosíme ťa teda, udeľ nám milosti, o ktoré žiadame na ich orodovanie, a ak je to tvoja vôľa, povýš ich na oltároch svojej Cirkvi skrze Krista, nášho Pána. Amen.