Košice: Farské misie

Kosice_miniOd 11. do 18. decembra t. r. na pozvanie pána farára Eugena Jurkoviča bratia minoriti viedli ľudové misie v Košiciach na sídlisku Terasa vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov.

Od 11. do 18. decembra t. r. na pozvanie pána farára Eugena Jurkoviča bratia minoriti viedli ľudové misie v Košiciach na sídlisku Terasa vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov.

 

Misijný tím, ktorý tvorili bratia Lucián Bogucki, Roman Gažúr, Jozef Košč a Ján Čírák, sa po celý týždeň venoval hojnému počtu veriacich pri bohoslužbách a pri vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Misionári sa venovali základným pravdám viery a kresťanskej morálky.

 

Počas misii bola príležitosť obnoviť krstné a manželské sľuby a tiež prijať sviatosť pomazania chorých. Bol určený priestor na stavovské náuky a stretnutie s mládežou, ktoré boli vo väčšine obohatené svedectvami členov levočského spoločenstva Kruciáta oslobodenia človeka a klientmi Útulku sv. Františka.

 

Text: lmb; foto: Marcel Zachar