Zjavenie Pána

magiDnes prežívame sviatok zvaný Zjavenie Pána alebo tiež Epifánia či Bohozjavenie. V istom zmysle dnes majú svoj sviatok všetci, ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha..

 

andrea_mantegna_adorazione_magiDnes prežívame sviatok zvaný Zjavenie Pána alebo tiež Epifánia či Bohozjavenie. Je to kresťanský sviatok, ktorý väčšina kresťanov slávi 6. januára. V rímskokatolíckej cirkvi sa Zjavenie Pána niekedy nazýva tiež Sviatok troch kráľov, no spomína sa aj premenenie vody na svadbe v Káne a Kristov krst. Sviatok Krstu Pána však rímskokatolíci slávia osobitne v nedeľu po Zjavení Pána.

 

Traja králi je označenie troch mudrcov opísaných v Evanjeliu podľa Matúša (presnejšie: Mt 2,1-12). Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Dnes teda oslavujeme Zjavenie sa Pána pohanským národom. V istom zmysle dnes majú svoj sviatok všetci, ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha. Čítanie z Evanjelia podľa Matúša je ukážkou toho, akou cestou ľudia prichádzajú k Ježišovi. Králi, mágovia alebo mudrci, o ktorých hovorí dnešné evanjelium sa vydali na cestu hľadania Mesiáša. Pochádzali z oblasti Perzie, ktorej územie sa nachádzalo v oblasti dnešného Afganistanu, Iraku a Iránu. Podľa tradácie ich mená sú Gašpar, Melichar a Baltazár, aj keď tieto mená sa objavujú až neskôr, rovnako ako označenie za kráľov.

 

Majú bohatú ikonografiu, niekedy sa zobrazujú ako muž starý, potom mladý a muž v strednom veku. Na Západe je zvykom maľovať jedného z nich ako černocha. Tým sa chce povedať, že v akomkoľvek veku človek, akéhokoľvek pôvodu môže nájsť v Ježišovi Kráľa, ktorému môže odovzdať svoj život. Existujú aj pozostatky týchto pohanských hodnostárov, ktorí našli Krista. Sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále.

 

Nechajme sa aj my pritiahnúť svetlom Kristovým v našom hľadaní!