Noviciát: Nová internetová stránka

noviciatNoviciát rehole minoritov obnovil svoju internetovú stránku a obohatil ju informáciami v slovenskom jazyku.

 

Novici z Kalwarie Pacławskej obnovili svoju internetovú stránku a obohatil ju informáciami v slovenskom jazyku. Okrem základných informácii na stránke nájdete zaujímavé fotogalérie zo života novicov na významnom mariánskom pútnickom mieste v Poľsku, kde sa uctieva Panna Mária - Matka Počúvajúca.

Vďaka novej stránke môžete nahliadnuť aj do kláštornej kroniky, pozdraviť novicov, ba dokonca ich aj poprosiť o modlitbu na vaše úmysly.  

Pozrite si novú stránku tu... 

stranka

 

Noviciát je čas rozpoznávania, modlitby a tiež skúšky pre tých, čo prejavia túžbu zložiť rehoľné sľuby v našom ráde. Trvá spravidla jeden celý rok. Keďže je na Slovensku málo minoritských povolaní, naši novici odchádzajú absolvovať tento rok do Poľska, na Kalwariu Pacławsku. V súčasnosti má naša kustódia len jedného novica. Je ním br. Tomáš Vlček z Bratislavy.

 

Fotogalériu zo života novicov v zime si môžete prezrieť i na našej stránke tu...

 

Info: br. jozef