Maďarsko: Oslavy sviatku Bohu zasvätených osôb

Madarsko_miniTento rok som mal možnosť Deň zasväteného života sláviť spolu so sestrami františkánkami na maďarskom národnom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút. Toto miesto majú v duchovnej správe bratia františkáni...

Každého 2. februára na sviatok obetovania Pána Cirkev od roku 1997 z vôle bl. Jána Pavla II. spomína na všetky Bohu zasvätené osoby. V tento deň nielen členovia rehoľných rádov či laických inštitútov zasväteného života, ale všetci veriaci si majú uvedomiť, akým bohatstvom pre život Cirkvi a pre ľudskosť je život početného zástupu mužov a žien žijúcich v chudobe, poslušnosti a v čistote.  

 

Tento rok som mal možnosť Deň zasväteného života sláviť spolu so sestrami františkánkami na maďarskom národnom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút. Toto miesto majú v duchovnej správe bratia františkáni, ktorí pozvali predstaviteľov niekoľkých mužských a ženských rehoľných kongregácií a tiež členov Františkánskeho svetského rádu. Nechýbali ani terciári z neďalekého slovenského Fiľakova, ktorí prišli spolu s P. Kamilom Kucharčíkom, OFM.

 

V úvode programu Dňa zasvätených sa nám prihovoril mukačevský biskup, františkán Mons. Antal Majnek, ktorý hovorili a evanjeliovej chudobe. Po prednáške na námestí pred bazilikou o. biskup požehnal zhromaždeným sviece a následne sme v procesii prešli do kostola na sv. omšu. Na záver sv. omše sme si uctili relikvie bl. Jána Pavla II.

 

Ďalším bodom programu  bol obed, ktorý pripravili miestni bratia františkáni. V závere obeda nás čakal bonus v podobe narodeninovej torty slovenského františkána P. Kamila. Program szentkútského sviatku zasvätených sme zavŕšili poklonou sviatosti Oltárnej v bazilike. Počas poklony, každý urobil symbolické gesto vložením tymianu do kadidelnice čím vyjadril svoju túžbu, aby sa jeho život na novo stal vonnou a Bohu milou obetou.

 

Pozývam Vás na virtuálnu púť na toto mariánske milostivé miesto, ktoré je maďarským národným pútnickým miestom, a čo je  zaujímavé :-), nachádza sa v blízkosti slovenských hraníc. Môžete si pozrieť internetovú stránku http://www.szentkut.hu/

 

Text: br. Lucián; foto: sr. Paula a br. Lucián