Fra Angelico aj členke Tretieho rádu sv. Františka

miniV priebehu slávnostného večera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho Paláca v Bratislave sa včera konalo udeľovanie cien slovenským osobnostiam za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2011. Medzi ocenenými je aj akademická maliarka Anna Svetková, známa levočská reštaurátorka.

SvetkováV priebehu slávnostného večera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho Paláca v Bratislave sa včera konalo udeľovanie cien slovenským osobnostiam za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2011. Medzi ocenenými je aj akademická maliarka Anna Svetková, známa levočská reštaurátorka. Počas je dlhoročnej tvorby vyšlo spod jej rúk mnoho zachránených umeleckých diel od gotiky po 19. storočie. Venuje sa hlavne reštaurovaniu stredovekej, gotickej tabuľovej maľby. Za záchranu a obnovu viacerých diel jej vďačia minoriti v Levoči a v Spišskom Štvrtku. So slovenskými minoritmi ju však nespája len práca, ale aj duchovná príbuznosť. Pani Anna je aktívnou členkou bratstva Svetského rádu sv. Františka v Levoči.


Zaujímavý rozhovor s pani Annou si môžete vypočuť v tretej tretine nedávnej relácie Slovenského rozhlasu Zrkadlenie.

 

V kategórii výtvarné umenie okrem Anny Svetkovej ocenili aj akademickú maliarku Editu Ambrušovú a akademického maliara Juliána Fila – in memoriam. V kategórii slovesné umenie udelili ocenenie Kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi, ďalej spisovateľovi a kňazovi Jozefovi Kútnikovi Šmálovi – in memoriam a literárnemu vedcovi Stanislavovi Rakúsovi. V kategórii hudobné umenie ocenili muzikologičku Etelu Čársku, pedagóga Ivana Sokola – in memoriam a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej. Mimoriadne ocenenie za rok 2011 udelili umeleckému rezbárovi Štefanovi Siváňovi in memoriam, architektovi-pamiatkárovi Alfrédovi Pifflovi in memoriam, architektovi-pamiatkárovi Imrichovi Puškárovi a historičke Blanke Puškárovej in memoriam.


Slávnosti predchádzala slávnostná svätá omša, ktorú pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelica, patróna umelcov, celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana s ordinárom Rábekom, biskupom Judákom a ďalšími kňazmi v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zúčastnili sa na nej aj mnohí umelci, ktorým sa ordinár Rábek prihovoril v homílii. V závere slávnosti sa prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý okrem iného odovzdal aj pozdrav a požehnanie od Svätého Otca. Slávnostnú bohoslužbu, ako aj večer spojený s udelením ocenení , hudobne a umelecky obohatili Bratislavský chlapčenský zbor a fanfárové kvarteto vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Prítomní boli viacerí predstavitelia cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života. Cenu Fra Angelica udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár František Rábek.

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. Za ocenených za rok 2011 sa dnes účastníkom slávnosti prihovoril literárny vedec Stanislav Rakús.

Fra Angelico bol taliansky rannorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+1455). Známy sa stal napríklad maľbami v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.


text: tkkbs a tl., foto: tl