San Giovanni Rotondo – Lanciano – Osimo: „Minoritská“ púť

Po skončenom celofrantiškánskom stretnutí v Assisi, duchovne obnovení a posilnení pápežským požehnaním počas audiencií v Castelgandolfo, sa bratia Lucián, Witold, Peter a Ján dali na cestu do niekoľkých významných talianskych pútnických miest.
Po skončenom celofrantiškánskom stretnutí v Assisi, duchovne obnovení a posilnení pápežským požehnaním počas audiencií v Castelgandolfo, sa bratia Lucián, Witold, Peter a Ján dali na cestu do niekoľkých významných talianskych pútnických miest.

Prvým miestom, ktoré sme navštívili 19.04. bolo San Giovanni Rotondo, kde sa nachádzajú telesné pozostatky sv. pátra Pia. Ako všetci viete, jeho telo uložené do sklenej urny je možne vidieť ešte nekoľko mesiacov. Okrem modlitby pri relikviách pátra Pia sme si pozreli miesta spojené s jeho životom v tomto kapucínskom kláštore ako aj novú baziliku. Z San Giovanni Rotondo sme „odbehli“ na Monte Sant´Angelo pokloniť sa sv. Michalovi Archanjelovi, patrónovi našej karloveskej farnosti.

Nedeľňajší večer a pondelkové ráno sme venovali adorácii Sviatosti oltárnej v eucharistickom zázraku v Lanciano. V súkromnej modlitbe, pri slávení sv. omše a pri oboznamovaní sa s históriou tohto pútnického miesta sme ďakovali Pánovi, že aj takýmto spôsobom upevňuje vieru svojho ľudu v jeho skutočnú prítomnosť v Eucharistii.

Poslednou zastávkou na našej ceste domou bol hrob sv. Jozefa z Kupertinu v Osimo v Marche. Tento minoritský svätec z XVII. storočia je v prvom ráde uctievaný ako patrón študentov.

Celú túto našu púť sme obetovali za upevnenia nášho povolania a povolania našich bratov, za našich blízkych a našich dobrodincov.

Text: P. Lucián; foto: lmb a P. Zbigniew