Krížová Cesta Lásky

Stojíme pred krížom. Čo na ňom vidíme? Ježiša – utrpenie – krv – smrť…

Čo vidí Ježiš z kríža? Vidí nás. Ľudí, ktorých miluje.

Prameň lásky (1Jn 4,7-11)

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

Úvod: Ako sa rodí láska?

Ako sa rodí láska? Je to reakcia na krásu. Niekedy stačí jeden pohľad, inokedy trvá roky, kým túto krásu objavíme. Keď sa láska usídli v našom srdci, zanechá tam hlbokú stopu…

Ježiš každého z nás miluje práve preto, že sme krásni. Tu môžeme zapochybovať, v čom spočíva naša krása. V tom, že sme stvorení na Boží obraz. Ježiš dobre vie, aký krásny bol človek ešte pred spáchaním hriechu. Stále v nás vidí túto prvotnú krásu a chce nám ju prinavrátiť.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

I. Láska je odsúdená na smrť

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš si ešte pamätá človeka v raji, ktorý vedel milovať dokonale. Po spáchaní hriechu bola naša schopnosť milovať smrteľne ranená. Už nedokážeme milovať všetkých, je pre nás ťažké milovať nezištne a čoraz menej sa stretávame s láskou na celý život. Zakúšame „smrť lásky.“

Skutočná láska nechce umrieť. Chce žiť, chce byť naplnená. Ježiš prichádza, aby nám pripomenul, že stále existuje láska, ktorá nikdy nezanikne. Láska, ktorá všetko znesie. Láska, ktorá všetko vydrží. Láska, ktorá je za milovanú osobu ochotná aj umrieť. Aby nás presvedčil, nechá sa odsúdiť na smrť. Na „smrť z lásky.“

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

II. Láska berie kríž na svoje plecia

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Každý z nás sa už stretol s láskou: Láska rodičov k deťom a detí k rodičom. Láska muža k žene a ženy k mužovi… Milovať a byť milovaný je krásne a zároveň veľmi nebezpečné, pretože láska nás môže zraniť. Sme slabí ľudia, ktorí robia chyby. Dieťa sa vzbúri voči rodičom, dievča odmietne svojho nápadníka, manžel podvedie manželku… Láska sa stáva naším krížom. Aj Ježiš berie na svoje plecia kríž lásky.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

III. Láska vstáva po prvý raz

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Dokážeme to, dokážeme udvihnúť tento kríž lásky. Každý, kto zažil lásku, vie, koľko je schopný urobiť pre jej záchranu. Ťažko vôbec uveriť tomu, že treba niečo zachraňovať. Veď donedávna bolo všetko také krásne. Je to ako zlý sen bez konca. Postupne nám začnú dochádzať sily. Láska slabne, dokonca hrozí, že sa zmení na nenávisť. Je to moment, v ktorom sa ľudská láska učí nehľadieť len na svoje dobro, ale aj na dobro druhého. Ľudská láska sa učí odpúšťať.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

IV. Láska pri stretnutí so svojou Matkou

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Koľko ľudí zranených láskou stretávame. Často sme bezmocní. Nedokážeme pomôcť. Svoju lásku však môžeme vyjadriť svojou prítomnosťou. Trpiaci človek nás potrebuje. Väčšinou nechce počúvať naše dobre mienené rady, ale tiež nechce byť sám. Tichá prítomnosť môže byť tým najúčinnejším liekom a povzbudením. Toto bola Máriina úloha na Ježišovej ceste. Toto bola Máriina úloha v prvotnej Cirkvi. Toto je Máriina úloha aj v našich životoch, pokiaľ jej to dovolíme.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

V. Láska pomáha niesť kríž

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Niekedy predsa len môžeme druhému pomôcť, môžeme vykonať skutok lásky, ale… ľudská láska je taká nestála, že potrebuje príkaz „milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.“ Tento „príkaz“ nám v skutočnosti iba pripomína, aby sme sa nebáli. Dokážeme to. Pre lásku a jej skutky sa však musíme slobodne rozhodnúť sami. Láska sa nedá prikázať.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

VI. Láska v nás zanecháva svoj obraz

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronika dostala za vykonaný skutok lásky zvláštnu odmenu. Odtlačok Ježišovej tváre.

Keď konáme skutky lásky, tento odtlačok Ježišovej tváre zostáva v našom vnútri a začíname sa podobať na Ježiša.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

VII. Láska vstáva aj po druhý raz

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď konáme skutky lásky, začíname sa podobať na Ježiša. Aj naša láska k druhým ľuďom a k Bohu sa začína podobať na Ježišovu lásku. Naša láska sa tak dostáva na nový level.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

VIII. Láska ukazuje správnu cestu

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď nás Ježiš napomína, robí to s láskou. Vždy nám nechá slobodu, aby sme sa rozhodli sami. Jeho dobrú radu môžeme nielen prijať, ale aj odmietnuť.

Tým, že sa naša láska začína premieňať na Ježišovu lásku, tým, že sa dostáva na nový level, tým sa postupne očisťuje. Takáto láska začína vnímať druhých ľudí úplne inak. Už si ich nechce privlastniť a premeniť podľa svojich predstáv. Hľadá to, čo je dobré pre milovanú osobu. Zároveň však milovanému necháva slobodu toto dobro prijať alebo odmietnuť.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

IX. Láska vstáva aj po tretí raz

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ak niekto odmietne prejav našej nezištnej lásky, uštedruje nám tým veľkú ranu. Ukazuje sa, že tento vzťah sa nebude rozvíjať, pretože sloboda druhej osoby je neprekonateľná prekážka. Paradoxne, túto situáciu môže zmeniť jedine nezištná láska. Láska, ktorá dokáže čakať…

Ježiš nás miluje aj napriek tomu, že ho niekedy odmietneme. Do poslednej chvíle však verí, že sa k nemu vrátime. Preto Jeho láska k nám stále trvá… Čaká na moment, kedy vstaneme a pôjdeme ďalej spolu s Ním… Radosť z tohto okamihu vynahradí všetky útrapy čakania.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

X. Láske berú šaty

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď niekto zneužíva nezištnú lásku, veľmi jej tým ubližuje. Je to akoby z nej strhol šaty. Láska, ktorá sa má dávať a robiť šťastným toho druhého, sa mení na nenásytnosť, ktorá chce uspokojiť len samu seba. Láska má svoj vonkajší prejav, svoju postupnosť. Keď to nerešpektujeme, v mene lásky ubližujeme nielen sebe, ale aj druhej osobe, o ktorej hovoríme, že ju milujeme.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

XI. Lásku pribíjajú na kríž

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kríž lásky je dlho nepohodlný. Nesieme ho, ale nevieme ho prijať. Niekedy sa ho bojíme, inokedy s ním bojujeme. Chceme ho zahodiť, vymeniť prípadne zmenšiť. Ale to nie je riešenie.

Ježiš svoj kríž ani nezahodil, ani nevymenil, ani nezmenšil. Namiesto toho sa naň nechal pribiť. Týmto gestom vyjadruje, že svoj kríž prijíma a nechce sa od neho odlúčiť. Ako je to možné? Ježiš je plný lásky, preto dôveruje Otcovi. Dôveruje, že toto všetko má zmysel.

Tým, že sa učíme milovať, zbavujeme sa hriechu (porov. 1Pt 4,8). Strach z Boha sa mení na dôveru v Boha (porov. 1Jn 4,17-18). V tejto dôvere sa učíme milovať aj kríž.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

XII. Láska zomiera na kríži

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Poslednou skúškou lásky je samota. Milujem nezištne, milujem nepriateľov, milujem kríž, ale necítim sa byť nikým milovaný. Málokto mi rozumie. Málokto sa stretol s takouto láskou.

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

XIII. Lásku skladajú z kríža

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mnohým sa zdá, že to celé nemá zmysel, že láska je jeden veľký omyl. Láska k druhej osobe spôsobuje len bolesť, nezištná láska znevýhodňuje, skutky lásky sú mrhaním energie a dokonalá láska je vhodná len pre Ježiša. Takýto ľudia chcú len lásku – kríž odkladajú preč. Ale kríž, ktorý nikto nedrží, nikto nenesie, môže stratiť stabilitu a spadnúť. Spadnúť na toho, kto ho odložil.

Nezostupujme z kríža na vlastnú päsť. Kríž je nie je cieľom, je to len nástroj na zdokonalenie našej lásky. Vďaka nemu môže láska zapustiť hlboké korene. Kríž je nástroj, ktorý pohlcuje zlo a premieňa ho na dobro. Kým tento nástroj splní svoj účel, opotrebuje sa. Prestáva byť krížom a mení sa niečo veľmi príjemné. Mení sa na Boží dotyk.

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

XIV. Lásku pochovávajú

V: Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. R: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Všimnime si, že do hrobu uložili iba Ježiša – Lásku. Kríž zostal vonku.

Vďaka tomu, že moja láska dozrela, bude môcť predstúpiť pred Boha – prameň Lásky. Ocitnem sa v spoločenstve, kde už niet kríža. Každý bude milovať dokonale, pretože sa to naučil počas svojho života.

Kým žijem, každá moja láska bude poznačená krížom. Ale čím viac bude moja láska rásť, tým menší bude kríž, ktorý je s ňou spojený. Veď čím dokonalejšia je moja láska, tým menej ubližujem druhým, a čím dokonalejšia je láska ľudí okolo mňa, tým menej oni ubližujú mne.

Každá láska rastie vďaka láske druhej osoby. Moja láska rastie vďaka tomu, že ma miluje Boh. Vďaka Božej láske dokážem milovať aj svojich blížnych a oni dokážu milovať mňa.

Kto z mojich blízkych potrebuje zažiť Božiu lásku? Možno práve toto je moje poslanie na zvyšné dni tohtoročného pôstu...

V: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. R: Aj nad dušami v očistci.

 

Záver: Hymnus na lásku (1Kor 13,1-13)

1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.