Bratislava: Vysviacka br. Róberta

mailRehoľa minoritov sa pripravuje na kňazskú vysviacku brata Róberta.

.

S radosťou v srdci Vám oznamujem,

že vkladaním rúk a modlitbou otca biskupa

Mons. Jozefa Haľka 

.

prijmem

 .

SVIATOSŤ KŇAZSTVA

 .

dňa 16. júna 2012 o 17:00 hodine

v kostole sv. Františka z Assisi

v Bratislave – Karlovej Vsi.

 .

 .

br. Róbert Gajderus OFMConv.

.