Budapešť: Stretnutie mladých z neokatechumenátnej cesty

Kiko miniV nedeľu popoludní 10. júna 2012 sa v Budapešti pred Bazilikou sv. Štefana stretlo niekoľko tisíc mladých, ale aj starších členov hnutia Neotatechumenátna cesta.

V nedeľu popoludní 10. júna 2012 sa v Budapešti pred Bazilikou sv. Štefana stretlo niekoľko tisíc mladých, ale aj starších členov hnutia Neotatechumenátna cesta. Stretnutie, ktorému predsedal maďarsky prímas kard. Péter Erdő, viedol sám zakladateľ neokatechumentátu Kiko Argüello.

Maďari, Slováci, Česi, Poliaci, Rakúšania, Ukrajinci, Taliani, Srbi, Chorváti, Nemci a mladí z ďalších krajin, prišli do hlavného mesta Maďarska, aby prijali pozvanie k účasti na misijnom poslaní Cirkvi.

Stretnutie sa začalo prinesením sochy Panny Márie na tribúnu. Urobili to presbyteri hnutia v sprievode bohoslovcov z diecézneho misijného seminára na podporu evanjelizácie sveta Redemptoris Mater. Následne sa slova „ujal“ zakladateľ Cesty Kiko, ktorý temperamentným spôsobom, chcel všetkým pripomenúť pravdu ohlasovanú už apoštolom Pavlom, že nežijeme pre seba, ale pre Toho, ktorý za nás zomrel. „Žiť pre Krista, to znamená, žiť v láske“, pripomenul Kiko. „Človek, ktorý chce žiť v láske, musí zmeniť svoj život a obrátiť sa, čo znamená uveriť Kerygme“. Podľa zakladateľa neokatechumenátu láska je vzťah založený na jednote. „Svet sa obráti, keď uvidí ako nadväzujeme vzťahy (...) Láska je jednota. Boh Otec chce v tebe vytvoriť jednotu“, povedal Kiko.

Po Kikovom ohlasovaní Kerygmy zaznelo Evanjelium zo slávnosti Božieho Tela a následne sa zhromaždeným na námestí prihovoril kard. Erdő. Maďarský prímas vo svojej homílii spomenul jeden historicky fakt. Počas panovania Turkov na území dnešnej Budapešti, podľa vyjadrenia pápežského legáta, ktoré bolo založené na svedectve dvoch františkánov, katolícka Cirkev tu už nežila. „A dnes, ako povedal kardinál, na tomto mieste môžeme Boha chváliť vo viacerých rečiach.“

Ďalšími, ktorí povzbudzovali mladých ľudí k darovaniu svojho života Ježišovi boli spoluzakladatelia neokatechmenátnej cesty Carmen Hernández a otec Mário. Priamo po ich príhovore Kiko pozval na tribúnu tých mladých mužov, ktorí by sa chceli v budúcnosti stať kňazmi. Prítomní biskupi a niektorí kňazi, osobitne požehnali 220 chlapcov a mužov. To iste sa zopakovala pri dievčatách, ktoré sa rozhodli slúžiť Bohu, ako rehoľné sestry. Ktorých počet bol 120.

Posledným bodom budapeštianského stretnutia mladých z neokatechumenátu bolo pozvanie dievčat a chlapcov k ružencovej modlitbe za misie ad gentes. Ti, ktorí sa rozhodli k pravidelnej modlitbe ruženca, prijali ruženec z rúk kardinála, biskupov a samotného Kika. Po záverečnom požehnani otca kardinála, bol čas na oslavu Trojjediného Boha spevom a tancom.

Text a foto: lmb