Máme nového kustóda

V dňoch 8.-11. júla 2019 sme sa v Brehove zišli na prvej časti 5. riadnej kustodiálnej kapituly.

Po zhodnotení posledného štvorročného obdobia (2015-2019) sme v stredu 10. júla popoludní pristúpili k voľbe nového kustóda. Stal sa ním P. Lucián M. Bogucki, ktorý doteraz pôsobil ako rektor kolégia penitenciárov vo Vatikáne. Do svojej rady si vybral bratov Jaroslava M. Cára, Jozefa Sukeníka a Martina Kollára. Novému kustódovi a jeho rade prajeme veľa Božích milostí.

Druhá časť kustodiálnej kapituly sa uskutoční začiatkom augusta v Brehove.

text: br. Tomáš M. Vlček
foto: br. Jacek Michno