Druhá časť kustodiálnej kapituly (1)

V pondelok 5. augusta o 8:00 sme v Brehove svätou omšou začali druhú časť 5. riadnej kustodiálnej kapituly.

V evanjeliu sme počuli tento úryvok: (Mt 14,16-21)

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Páter Lucián v kázni zdôraznil, že sa nemáme vyhovárať na naše nedostatky a na to, že je nás málo, Namiesto toho sa treba ochotne sa deliť aj s tým málom, čo máme. Veď Boh koná zázraky práve tam, kde je nedostatok.

Po raňajkách sme hymnom „Príď Duchu Svätý, tvorivý“ začali prvé zasadnutie, ktoré bude (s prestávkami) prebiehať dovtedy, kým nevypracujeme plán práce kustódie na najbližšie štyri roky.

Počas obeda nás navštívil spolubrat Artur Prenkiewicz, gvardián našej komunity v Miškovci.

Na záver dnešného zasadania sme sa pomodlili vešpery a posvätné čítanie. Po večeri mala už väčšina bratov voľno - iba členovia prezidiálnej rady museli ešte spracovať podnety z dnešnej diskusie, aby sme zajtra mohli pokračovať v práci.

Deň sme zakončili spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a kompletóriom v kostole.

text: br. Tomáš M. Vlček, sekretár kapituly
foto: br. Peter Pikulík