Druhá časť kustodiálnej kapituly (2)

Aj druhý deň - utorok - sme začali svätou omšou, ktorej predsedal páter Piotr Stanisławczyk – delegát krakovského provinciála.

Po raňajkách sme až do obeda pokračovali v prípravách štvorročného plánu kustódie a záväzných uznesení na najbližšej štyri roky. Počas dlhšej obednej prestávky prezidiálna rada spracovala podnety z diskusie a pripravila finálnu verziu štvorročného plánu. Popoludní sme pripravený štvorročný plán schválili.

Večer sme sa v kostole opäť pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a kompletórium. Potom sme na rekreácii pokračovali v bratských rozhovoroch.

Zajtra nás čaká výber gvardiánov jednotlivých kláštorov a púť do Radu, k pozostatkom nášho spolubrata Štefana Iglódyho.

text: br. Tomáš M. Vlček, sekretár kapituly
foto: br. Peter Pikulík