Druhá časť kustodiálnej kapituly (3)

V stredu dopoludnia sme zvolili nových gvardiánov a popoludní sme sa modlili pri telesných pozostatkoch našich mučeníkov v Rade.

Deň sme začali svätou omšou, ktorej predsedal páter Tomáš Lesňák – asistent generálneho ministra. V kázni nás povzbudil, aby sme sa nebáli obdobia všednosti, ktoré po kapitule príde a ktoré symbolizuje aj zelená farba ornátu.

Po raňajkách sme sa zišli na ďalšom zasadaní, na ktorom sme zvolili gvardiánov jednotlivých kláštorov, kustodiálneho ekonóma, rektora juniorátu a asistenta pre povolania. Po ukončení zasadania sme sa odobrali do kostola, kde gvardiáni vyznali vieru a zložili prísahu vernosti. Následne páter Lucián rozdal všetkým bratom obálky s určením ich pôsobiska na najbližšie roky. Na záver sme zaspievali slávnostné TE DEUM.

Levoča

 DSC7725

Gvardián: páter Martin M. Kollár

Ďalší členovia komunity: páter Samuel Hurajt, brat Ondrej Pastva

Spišský Štvrtok

 DSC7728

Gvardián: páter Jozef Sukeník

Ďalší členovia komunity: páter Roman Gažúr, brat Ján Čirák, páter Tomáš M. Vlček

Brehov

 DSC7732

Gvardián: páter Peter Gallik

Ďalší členovia komunity: páter Stanislav Rok, brat Michal Lacko

Bratislava

 DSC7737

Gvardián: páter Jaroslav M. Cár

Ďalší členovia komunity: páter Adam Baran, páter Lucián M. Bogucki, páter Marek Redlich, páter Róbert Gajderus

 

Kustodiálnym ekonómom sa stal páter Róbert Gajderus, rektorom juniorátu páter Jaroslav M. Cár a asistentom pre povolania večne usmiaty páter Samuel Hurajt.

Po obede sme sa všetci presunuli do Radu, kde sme sa pri pozostatkoch našich mučeníkov modlili za našich zosnulých bratov a príbuzných. Modlitbu sme zakončli požehnaním svätého Františka, ktoré nám udelil páter Tomáš Lesňák. Miestny farár otec Roland Böőr nás – ako vždy – milo prijal a štedro pohostil. Ďakujeme!

Pred odchodom z Radu sme sa ešte spoločne odfotili. Po návrate do Brehova sme sa zbalili, navečerali a rozišli do jednotlivých kláštorov.

text: br. Tomáš M. Vlček, sekretár kapituly
foto: br. Peter Pikulík