VIII. Národná volebná kapitula OFS

V dňoch 30. 8. - 1. 9. 2019 v malebnom prostredí františkánskeho duchovného centra v Melčiciach sa uskutočnila v poradí už ôsma Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) na Slovensku.

Volebnému zhromaždeniu predsedala sestra Andrea Karlović, členka predsedníctva Medzinárodnej rady OFS. Prvý rád sv. Františka na kapitule sprítomňovali duchovní asistenti: P. Jozef Konc OFMCap, P. Bruno Včela OFM, P. Róbert Chabada OFM a delegát konferencie generálnych duchovných asistentov P. Jaroslav M. Cár OFMConv. Volebné bratské spoločenstvo povzbudil svojou prítomnosťou aj minister svetských františkánov v Čechách brat František Reichel. Počas nasledujúceho obdobia bude slúžiť národnému bratstvu OFS na Slovensku novozvolená rada v zložení:

Minister: Jozef Gazdík, viceminister: Milan Suchanovský, tajomník: Monika Olečková, člen zodpovedný za formáciu: Martin Dulaj, pokladník: Mária Hudáková, medzinárodný radca: Lucia Spodniaková, zástupca medzinárodného radcu: Juraj Zonnenschein, delegát pre mládež: Michal Šerik a zodpovedný za masmediálnu komunikáciu: Pavol Železník.

Bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu na kapitule nielen si volili nové vedenie rádu, ale aj hodnotili uplynulé tri roky a plánovali nové podujatia, aktivity, formačné stretnutia a vytýčili si hlavné priority na ďalšie volebné obdobie. Vyprosujeme im hojnosť božích milostí a požehnania v ich poslaní a službe.

Text: P. Jaroslav
Foto: Sr. Monika Olečková