Obliečka slovenského novica

V posledných rokoch slovenskí minoriti zriedka majú milosť obliecť do rehoľného rúcha

nového brata, preto bola tohtoročná obliečka brata Petra Pikulíka veľkou radosťou pre naše bratstvo.

20. septembra brat Peter spolu s ďalšími siedmimi bratmi prijatím habitu začal noviciát v Kalvárii Paclavskej, nachádzajúcej sa v poľsko-ukrajinskom  pohraničí. Ako novozvolený predstavený slovenských minoritov som mal milosť obliecť ho do františkánskeho rúcha. Moja radosť bola o to väčšia, že som to mohol urobiť na 35. výročie svojej rehoľnej obliečky, ktorá sa konala na tom istom mieste.

Okrem mňa sa tejto slávnosti zúčastnili aj niekoľkí skvelí bratislavskí miništranti. Cesta na Petrovu slávnosť viedla cez Krakov. Prijatie v miestnom minoritskom konvente, ako aj samotné mesto, urobilo dojem na nás všetkých.

Ostáva dúfať, že príklad brata Petra bude povzbudením pre ďalších mladých ľudí v odhodlaní kráčať za Pánom v šľapajách assiského Chudáčika.

Text: p. Lucián; foto: p. Michal a iní