Minoritskí predstavení sa stretli na Ukrajine

V dňoch od 22. do 25. októbra v Bilshivtsi na Ukrajine sa uskutočnilo stretnutie vyšších rehoľných predstavených minoritského rádu z východnej Európy.

Cieľom stretnutia bolo preštudovanie a schválenie poľského prekladu nových rehoľných dokumentov a tiež riešenie bežných záležitosti, ktoré sa týkajú či už rádu vo všeobecnosti alebo nášho regiónu. Minoritská federácia východnej Európy (FEMO) sa stretáva raz do roka na území štátu, kde žijú bratia minoriti. Slovensko bolo reprezentované kustódom P. Luciánom Boguckim. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny definitór P. Tomáš Lesňák.

Tohtoročné stretnutie FEMO sa konalo v kláštore bratov minoritov v Bilshivtsi na západnej Ukrajine, ktoré je aj mariánskym pútnickým miestom. Bratia obnovili kláštor ako aj celé pútnické miesto z úplnej trosky. Komunisti sprofanovali toto miesto využívajúc ho na rôzne účely, okrem iného aj na chliev pre ošípané. Ukrajinská delegatúra bratov minoritov ma dnes päť komunít. Najstaršia a najpočetnejšia sa nachádza vo Ľvove. Túto metropolu východnej Ukrajiny mohli si minoritskí predstavení pozrieť v posledný deň zhromaždenia FEMO.

Text a foto: P. Lucián