Brat Róbert je už kňazom

Vysviacka1V minulú sobotu 16. júna, zasvätenú Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho rehoľného spoločenstva na Slovensku, o bp. Jozef Haľko udelil kňazskú vysviacku nášmu diakonovi br. Róbertovi Gajderusovi.

V minulú sobotu 16. júna, zasvätenú Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho rehoľného spoločenstva na Slovensku, o bp. Jozef Haľko udelil kňazskú vysviacku nášmu diakonovi br. Róbertovi Gajderusovi. Vysviacka sa konala v kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi, so začiatkom o 17.00 hod. Na sv. omšu sa zišiel veľký počet veriacich z miestnej farnosti ako aj z rodiska brata Róberta, z Ardanoviec.

Otec biskup v homílii zdôraznil, že úlohou kňaza je premieňanie. „Premenenie chleba a vína je vyvrcholením kňazského dňa … vtedy sa najhutnejšie prežíva kňazská identita. Ďalším premenením je premenenie hriešnika na človeka očisteného. Okrem týchto premenení je potrebné neustále premieňanie sa samotného kňaza, ktorý sa má formovať podľa príkladu Ježiša Krista… Slová adresované sv. Františkovi 'oprav môj dom', znamenajú, že kňaz má opraviť dom svojho srdca, svojej duše“. Celú homíliu si môžte vypočuť na tomto mieste.

{youtube}a3FSydZe4e4{/youtube}


O. bp. vyzval prítomných veriacich, aby sa modlili za svojich kňazov i za brata Róberta, ktorý niekoľko rokov pred vysviackou žil a pôsobil v ich farskom spoločenstve. Pre zaujímavosť uveďme, že táto vysviacka v kostole minoritov v Bratislave bola pre nového biskupa jeho prvou kňazskou vysviackou v postavení biskupa.

Po svätej omši nasledovalo spoločné fotografovanie, blahoželanie novokňazovi na nádvorí kostola a občerstvenie. Za prípravu a akúkoľvek pomoc pri príprave tejto slávnosti zo srdca ďakujeme všetkým zaangažovaným.

text: brat Martin Mária Kollár

video: Róbert Biro

foto: Rasťo Kráľovič