Rím: Stretnutie nových predstavených

mini

V dňoch od 19. do 25. januára sa v Ríme uskutočnilo stretnutie provinciálov, kustódov a sekretárov, ktorí v poslednom čase boli zvolení bratmi za nových predstavených jednotlivých jurisdikcií.

Miestom konania tohto podujatia, ktoré malo formu školenia, bolo medzinárodne minoritské kolégium Seraphicum. Všetkých účastníkov bolo dvadsať jeden a pochádzali z jedenástych provincií a kustódií z rôznych časti sveta. Slovensko zastupoval kustód P. Lucián Bogucki a sekretár P. Jaroslav Cár, ktorí od minuloročného júla stoja na čele vedenia kustódie.

Kurz pre nových predstavených sa začal stretnutím s bývalým generálnym predstaveným, neskôr sekretárom kongregácie pre zasvätený život a dnes emeritným biskupom Trevisa Mons. Agostinom Gardinom. Ďalšie dni boli venované poznávaniu štruktúr generálnej kúrie minoritov a tiež formám spolupráce s ňou. Noví predstavení boli oboznámení aj so spôsobom riešenia možných prípadov sexuálneho zneužívania mladistvých a tiež zneužívania postavenia či moci duchovných voči laikom.

K programu týždenného školenia patrila aj návšteva generálneho domu v centre Ríma a tiež vatikánskej komunity spovedníkov v Bazilike sv. Petra. Bol to čas zdieľania sa, poznávania a učenia sa ako účinne vykonávať službu predstaveného pre dobro bratov vo svojej jurisdikcii.

Text. P. Lucián; foto: archív