Slávnosť Zvestovania Pána

Zwiastowanie

Slávnosť Zvestovania Pána je dôležitým míľnikom v dejinách našej spásy.

Syn Boží pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom...

Uprostred milostivého času veľkého pôstu a v mimoriadnom čase, ktorý v týchto dňoch prežíva ľudské spoločenstvo po celej zemi, je tajomstvo dnešnej slávnosti našim osobným zvestovaním a opätovnou výzvou prosiť Boha o milosť pokánia a obrátenia pre seba. Pán Boh nám opäť raz „klope na čelo“, prostredníctvom znakov čias, aby sme ešte viac, ešte úprimnejšie, otvorili svoje srdce Bohu a dali seba, svoje telo, svoj život k dispozícii Božiemu Slovu, ako Panna Mária. Nebojme sa tohto počatia.

Nech sa v tomto čase Božie slovo stáva telom aj našim pričinením, našim sebadarovaním. Prirodzene, ak zmýšľame úprimne, nevyhneme sa osobnému odumieraniu. Ale to preto, aby sme dali priestor rozvíjaniu nového, Božieho života v nás, ktorý bol vložený do nášho života vo sviatosti krstu. Aby sme takto obnovený kráčali v ústrety nadchádzajúcim Veľkonočným sviatkom a raz mali účasť na večnej Baránkovej hostine. Milostivý čas!

P. Róbert Gajderus OFMConv.