Dnes zjednotení so Svätým Otcom

Svätý Otec pozval veriacich pripojiť sa cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra v piatok 27. marca o 18.00. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19, čítame na internetovej stránke TKKBS.

Počas tejto udalosti na svätopeterskom námestí bude prítomný milostivý kríž z Kostola San Marcello pri Via del Corso v Ríme. Tento drevený kríž pochádza z XV. storočia, prežil požiar kostola sv. Marcela v roku 1519, zachránil Rím pred morom v roku 1522 a v Deň odpustenia vo Svätom roku 2000 ho sv. Ján Pavol II. mocne objal.

V noci 23. mája 1519 veľký požiar úplne zničil kostol sv. Marcela. Na ďalší deň ráno očiam Rimanov, ktorí sa vo veľkom počte zhromaždili na spálenisku ukázala neobvyklá scéna: uprostred zničeného chrámu, kde z trosiek ešte vystupoval zvyšok ohňa a množstvo dymu ukázal sa kríž z hlavného oltára, u päty ktorého svietil olivový lampáš. Tento fakt sa dotkol mnohých a povzbudil ich k stretávaniu sa každý piatok večer na modlitbe a zapálení olivovej lampy. Tento pobožný zvyk pokračuje do dnes.

Tri roky po požiari bol Rím zasiahnutý morom, historici ho nazvali veľkým „Grande Peste“, lebo táto pohroma priniesla spúšť a  mnohým smrť. V tejto beznádejnosti rímsky ľud, napriek nesúhlasu predstaviteľov vedenia mesta, ktorí sa báli, že nákaza sa ešte viac rozšíri, bol kríž prenesený na nádvorie kláštora servitov, kde bol na krátky čas umiestnený a následne nesený v procesii ulicami Ríma smerom k Bazilike sv. Petra. Procesia trvala 16 dní od 4. do 20. augusta 1522. Ako procesia napredovala, mor začal slabnúť, každá rímska štvrť ho chcela mať u seba čo najdlhšie. Nakoniec, keď sa kríž vrátil do kostola sv. Marcela, mor bol zažehnaný. Rím bol opäť zachránený.

V nedeľu 15. marca 2020 pápež František, kráčajúc ľudoprázdnou ulicou del Corso, prišiel ako pútnik k milostivému krížu do kostola San Marcello al Corso a ako povedal novinárom: „Prosil som Pána, aby zastavil epidémiu: Pane, zastav ju svojou rukou. Za toto som sa modlil.“

Zajtra, pred televíznymi obrazovkami zjednoťme sa s Kristovým námestníkom v modlitbe za záchranu ľudí pre novodobým morom. Nech sa pre nás pápežské požehnanie Urbi et Orbi stane posilou na tento čas skúšky vo viere a v človečenstve.

Spracoval: P. Lucián