Zamyslenie na Kvetnú nedeľu

Kvetna nedela

V liturgia Kvetnej nedele zaznejú dve evanjeliá. V úvode liturgie pri obrade požehnania ratolestí si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ježiš je oslavovaný zástupom zvolávajúcim „Hosanna!“ V liturgii slova po čítaniach a žalme budeme počuť opis Umučenia Pána Ježiša Krista. Potupený, odsúdený a mučený Kristus, ktorému zástup prevoláva „Ukrižuj ho!“

Uvedomme si, že sme účastníkmi týchto evanjeliových udalostí. Ľahko sa nájdeme uprostred zástupu volajúceho Kristovi „Hosanna!“ Nebuďme však sebou príliš nadšení, pretože naše nadšenie potrvá asi toľko, čo sa ten slávnostný sprievod zmení na rozzúrení šialení dav revúci „Ukrižuj ho!“

Som tam!

Hlásim sa ku Kristovi, ale iba ústami, lebo moje srdce, moje zmýšľanie, moje správanie, môj život sú ďaleko od neho. Stojím blízko apoštolov, ktorí s ním boli pri Poslednej večery a niektorí aj v Getsemanskej záhrade. No keď ho chytili, zviazali, ponižujú ho a nespravodlivo odsúdia na smrť, keď svet ovládne zlo a tma, rozpŕchnu sa a boja sa k nemu priznať. Stojím hneď vedľa ľahostajných vo svojom postoji ku Kristovi, ktorí sa nechali oklamať spoločenskými náladami. Šarpaný na všetky strany vidím postavy tých, ktorí zostali verný Kristovi, jeho Cirkvi, Svätému Otcovi. A túžim patriť k tým, čo majú odvahu sprevádzať Krista dnes, na jeho dnešnej krížovej ceste! Ale dnes ešte, možno zo strachu, možno z nedostatku viery, ukrývam sa do bezpečia ...

Udalosti Svätého týždňa, do ktorých nás vovádza Kvetná nedeľa, nás pozývajú nielen sledovať Pána Ježiša, ale predovšetkým v pravde spoznať svoj vzťah k nemu. Mnohí možno poznáte „Pašiové hry“. Mnohí sa na Veľký piatok radi zúčastňujete krížovej cesty ulicami Vášho mesta. Tento rok jedine prostredníctvom televízie a televíznych archívov. Nebuďme preto smutní. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť, že náš život s Kristom, nemôže byť len obyčajnou hrou. Náš vzťah k nemu musí byť skutočný a pravdivý! Nemôžeme ho iba hrať. Buď sme s ním, alebo proti nemu. „Hosanna!“ alebo „Ukrižuj!“ Žime svoj vzťah ku Kristovi verne za každých okolností.

P. Róbert Gajderus, OFMConv.