Sviatok Božieho milosrdenstva

BM

V tomto roku je to presne dvadsať rokov, čo dnes už svätý Ján Pavol II., ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Na Druhú veľkonočnú nedeľu roku 2000 vyhlásil za svätú bl. sestru Faustínu. Počas kanonizačnej homílie pápež oznámil, že odteraz sa v celej Cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľa Božieho milosrdenstva. Pápežovo rozhodnutie nadobudlo právnu formu 5. mája 2000. Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov ľudí modliacich sa za zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi.

Pán Ježiš vyjadril svoju túžbu, aby tento sviatok bol ustanovený: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva (Den. 49). Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva (Den. 742). Prisľúbil, že bude udeľovať veľa zvláštnych milostí: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Sviatok Božieho milosrdenstva budeme síce tentokrát sláviť inak než doposiaľ. Súčasná pandémia mení vonkajšie podmienky slávenia tohto sviatku, ale nemenia sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Čo je dôležité, je naša dôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným sv. prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame...

podľa:http://www.milosrdenstvo.sk/aktuality-75/aktuality/1835-sviatok-bozieho-milosrdenstva-2020