Zamyslenie na sviatok Božieho milosrdenstva

Tomas

Evanjelium dnešnej nedele nám sprostredkúva stretnutie apoštola Tomáša so zmŕtvychvstalým Ježišom. Stretnutie Apoštola s Milosrdnou láskou. Ježišova milosrdná láska sa naplno prejavuje práve v jeho prístupe k Tomášovi. Ježiš súhlasí s jeho podmienkami pokojne a pokorne. Nepresviedča ho nasilu. Je trpezlivý k slabej a hľadajúcej viere a túžbe svojho apoštola. Aby Tomáš dozrel k vyznaniu Pán môj a Boh môj! A tak zároveň dosvedčil komu a ako môžeme pravdivo povedať Ježišu, dôverujem ti!

Dnešný deň, sviatok Božieho milosrdenstva, je príležitosťou pre každého z nás, nachádzajúcich sa viac či menej v podobnom rozpoložení ako apoštol Tomáš, urobiť toto vyznanie Pán môj a Boh môj! – Ježišu, dôverujem ti!

Biblia veľmi zreteľne ukazuje, že Božie milosrdenstvo je hlavným motívom dejín vzťahu Boha a človeka. Nech je teda Božia milosrdná láska témou nášho každodenného života – v prijímaní i dávaní. Nech je milosrdenstvo základným zákonom nášho srdca, keď budeme hľadieť na ľudí, ktorých stretneme.

Text: P. Róbert Gajderus, OFMConv.