FRANTIŠEK, PREČO PRÁVE ZA TEBOU? (P.Adam)

IMG 3111 001Moju pozornosť na sv. Františka upútali bratia kapucíni, s ktorými som sa stretol na pešej púti do Čenstochovej.

Neskôr som k nim chodieval na duchovné cvičenia pre chlapcov. Tak vznikol môj záujem o sv. Františka. Kapucíni však mali jednu chybu – hnedý habit. Ten sa mi nepáčil. Keď som po maturite zašiel za pánom farárom, aby som sa z nim poradil čo mám ďalej robiť a kde naplniť svoje kňazské povolanie, v našom rozhovore som získal informácie, ktoré mi pomohli spojiť moje lásky a záujmy. _ Na Kalvárii majú noviciát minoriti a to sú tiež františkáni. Ba čo viac, majú čierne habity. Rok na Kalvárii, pri Márii s Františkom, rozhodnutie bolo ľahké. Tak sa to začalo. Spoznávanie a fascinácia Františkom a rehoľou, prichádzali až postupne počas formácii a ešte aj teraz nájdem vždy niečo nové.

Čo pre mňa znamená nasledovanie sv. Františka? V prvom rade je to láska ku Kristovi a Cirkvi. To nie je fráza. Pre mňa to znamená zabudnúť na seba, na svoje záujmy, potreby, a byť „k dispozícii“. Pre všetkých. To otvára bránu k ďalšej črte – byť radostným. Život je krásny, ľudia ho nepravom často vidia v čiernych farbách. Keď dôverujeme Kristovi aj naše neúspechy, aj naše pády môžu mať inú farbu – majú proste svoj zmysel. Som z princípu optimista a práve František mi dáva možnosť tento dar chápať ako poslanie. Milovať Boha a svet to u Františka nie je služba dvom pánom, ale pochopenie, že všetko smeruje k Bohu a nesie jeho znamenie a my sme súčasť „toho všetkého“. Keď každý človek je nám bratom a sestrou, tak svet nemôže byť čierny. Blížny nemôže byť zlý. Nie je to úžasne?!

P. Adam Baran, OFMConv.