František, prečo práve za tebou?(P.Martin)

 DSC7678 001

U sv. Františka som sa stretol s názorom na dokonalú radosť. Ohromil ma. Podľa neho nespočíva v úspechoch, sláve, zdraví, ani v moci, ale jedine v trpezlivom nesení kríža z lásky k Ukrižovanému. Už ako neveriaci som si všimol, že niekedy pri trpezlivom znášaní väčších zdravotných problémov sa ma zmocnil hlboký pokoj, ktorý som si nevedel vysvetliť. Skúšal som meditácie, východné filozofie, no uspokojivú odpoveď som našiel až po niekoľkých rokoch v katolíckom chráme.

Začal som chodiť na stretká k saleziánom a neskôr aj k minoritom, kde som postupne poznával Ježiša Krista a jeho Cirkev. Občas som pomáhal pri oprave levočského minoritského kláštora, pričom som si všimol, že je mi v kláštornej kaplnke mimoriadne dobre. Keď som pocítil povolanie k zasvätenému životu, nejaký čas som s tým zápasil. Moje predstavy boli až dovtedy iné. Niekoľko ľudí mi vravelo, že by som mal ísť do kláštora, no ja som nad tým vôbec neuvažoval. Po niekoľkých týždňoch som pochopil, že toto je zrejme naozaj moja cesta.

Keď som sa zamyslel, do akej rehole mám ísť, bolo mi jasné, že k svätému Františkovi. A keďže som poznal minoritov v Levoči, rozhodol som sa pre nich. Chápal som to ako Božie vedenie. Ak sa nad tým znova zamyslím: Prečo František? V prvom rade spomínaná dokonalá radosť; ale sú tu aj iné podobnosti s mojou osobnou skúsenosťou, ktoré ma na ňom priťahujú: obrátenie vďaka, či počas choroby; láska k modlitbe; veľká emocionalita; fyzická práca pri oprave kostolov; aj iné. V reholi som mal možnosť poznať Františka bližšie a som ním ešte viac fascinovaný. Výstižne ho nazvali jeho obdivovatelia: alter Christus – druhý Kristus. Chudáčik z Assisi sa naozaj obdivuhodne pripodobnil svojmu Učiteľovi.

P. Martin Mária Kollár, OFMConv.