300 rokov hlavnou patrónkou rádu

Brata Oreste Casaburo našiel neznámy článok svätého Maximiliána M. Kolbeho s názvom “Pred dvesto rokmi”.

Pred niekoľkými dňami generálny minister, brat Carlos Trovarelli, dostal list od jedného z najstarších bratov nášho rádu – od brata Oreste Casaburo. Brat Oreste sa narodil v roku 1926 a je členom neapolskej provincie. Vo svojom liste referuje o svojom mimoriadnom objave. Podarilo sa mu nájsť neznámy článok sv. Maximiliána M. Kolbeho s názvom “Pred dvesto rokmi”.

Článok bol napísaný v máji 1934, v Mugenzai no Sono v Japonsku. Brat Maximilián v ňom vysvetľuje, že na záver generálnej kapituly, ktorá sa konala v máji v roku 1719 v Ríme, padlo rozhodnutie o ustanovení Panny Márie, pod titulom Nepoškveného Počatia, za hlavnú patrónku rádu, s pevnou nádejou, že v našom ráde sa bude rozvíjať a upevňovať stále viac jej úcta.

Tento ustanovujúci dekrét kapituly bol schválený pápežom Klementom XI. vlastne 7. mája 1720. Brat Oreste vo svojom liste zdôrazňuje:

“Za života sv. Maximilána to bolo 200. výročie, teraz sú to 3. storočia! Keď som si všimol túto zvláštnu, no šťastnú súvislosť, napadlo mi, spýtať sa Vás: nemohli by ste v tomto ťažkom období nákazy obrátiť slovko prosby o útechu k svätej Panne, a zveriť Jej jej apoštolov a synov tak, ako to robieval Serafínsky Otec sv. František?”.

Dňa 7. mája 2020, po eucharistii, kvôli vírusu Covid-19 v ešte stále zatvorenej bazilike Sv. Dvanástich Apoštolov v Ríme, brat Carlos obnovil zasvätenie celého rádu Panne Márii, vzývanej pod titulom Nepoškveneného Počatia.

Znovu sa zišli tradícia rádu, nádej a dôvera v ochranu a vedenie blaženej Panny Márie (Porov. Konštitúcie, čl. 1, § 6-7).

>>Modlitba zasvätenia, ktorú predniesol generálny minister <<

Preklad: brat Tomáš Lesňák