Zamyslenie ne 7. veľkonočnú nedeľu

modlitbaV Jánovom evanjeliu sa po poslednej večeri Pán Ježiš modlí modlitbu, z ktorej je cítiť bolesť, ale aj hlboký pokoj. Ježiš vie, že splnil svoje poslanie, vie, že napriek ťažkostiam, človek môže nájsť pravú tvár Boha, ktorý sa zjavuje ako milujúci Otec.

Na ceste k Otcovi však existuje množstvo prekážok a svoje dodáva aj ľudská slabosť a krehkosť. Preto sa Ježiš modlí za nás, za tých ktorých mu Otec zveril.

Áno, aj my sme boli prítomní v tejto Ježišovej modlitbe, práve tam v tom najdramatickejšom okamihu života Pána Ježiša.

Preto sa neboj priateľu, Pán nás pozná, pozná naše slabosti a napriek tomu nás miluje,  modlil sa za nás. Aj my môžeme zotrvávať v hlbokom pokoji, ktorý prináša Duch Svätý. Duch Svätý prináša život v hojnosti pre každého. Nech je za to pochválený Ježiš Kristus až naveky. Amen

P. Michal M. Ledecký, OFMconv.