Slávnosť zoslania Ducha Svätého

DuchJeden z katolíckych časopisov v Spojených štátoch opisuje zaujímavú udalosť, ktorá sa odohrala v čase II. svetovej vojny. Hlavný hrdina tohto príbehu, americký pilot, letiac vojenským lietadlom nad brazílskym pralesom bol nútený k núdzovému pristátiu. On a celá posádka neboli pripravení na život v ťažkých a nebezpečných podmienkach. Bez liekov, bez jedla, bez vody. Pomocou kompasu sa prekliesnili cez prales na východ smerom k moru. Bol to hrozný zápas o záchranu života. Niekoľko dní blúdili v bahnitom teréne medzi množstvom stromov, kríkov a rastlín, vystavovaní neustále nebezpečenstvu divej zveri, uštipnutiu jedovatými hadmi. Konečne sa im podarilo nájsť malý chodník. Idúc po ňom sa ocitli v malej dedine uprostred domorodcov, ktorí im ponúkli prvú pomoc a ukázali cestu naspäť k civilizácii.

Keď sa neskôr opýtali ich kapitána, akým zázrakom prežili a našli cestu naspäť, keď za týchto podmienok by mnohí ľudia dávno zahynuli, odpovedal: „Duch Svätý, ktorého som dostal vo chvíli birmovky a ktorý býva v mojom srdci, ma viedol. Neustále som sa modlil k nemu a bol som si istý, že on mi pomôže nájsť správnu cestu a vrátiť sa bezpečne.“

Každý z nás môže povedať tak ako tento letec: Duch Svätý prebýva v mojom srdci, dostal som ho vo chvíli birmovania. Ale či tiež každý z nás môže povedať: Duch Svätý je ten, s ktorým komunikujem, ku ktorému sa modlím, ktorým sa nechám viesť v mojom živote?

Slávime deň, kedy Duch Svätý zostúpil na učeníkov zhromaždených vo večeradle. Skutky apoštolov takto hovoria o tejto udalosti: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý.“

Pre každého z nás výnimočným dňom Turíc bol deň prijatia sviatosti birmovania. Každé Turíce sú preto vhodným časom, aby sme si pripomenuli túto udalosť, aby sme obnovili v sebe všetky milosti a dary, ktoré nám Duch Svätý udelil v tejto jedinečnej chvíli.

Vo sviatosti birmovania nás Duch Svätý naplnil darom múdrosti. Tento dar nám má pomáhať odvracať našu myseľ od vecí dočasných, pominuteľných smerom k veciam, ktoré sa nepomíňajú, k veciam, ktoré trvajú večne.

Dostali sme od Ducha Svätého dar rozumu, ktorý nám pomáha správne chápať Bohom zjavené pravdy a neustále znova a znova odhaľovať ich zmysel.

Duch Svätý nás obohatil darom rady. Tento dar je ako Boží kompas, ktorý nám neustále ukazuje správny smer. Učí nás vo všetkých životných ťažkostiach správne sa rozhodovať a prijímať Božiu vôľu.

Duch Svätý nás obohatil aj darom sily, aby sme mali dostatočnú odvahu žiť podľa Božích prikázaní, podľa Evanjelia a dodržiavať učenie Cirkvi.

Duch Svätý nám dal dar poznania. Tento dar nám dovoľuje správne hodnotiť veci pomíňajúce a neustále zachovávať Bohom stanovenú hierarchiu hodnôt.

Od Ducha Svätého sme dostali dar nábožnosti, ktorý nám pomáha cítiť a milovať Boha ako nášho najlepšieho Otca a konať vždy to čo sa jemu páči.

Duch Svätý nás obohatil aj darom bázne voči Bohu, aby sme sa zo všetkých síl snažili vyhnúť tomu, čo uráža Boha, a to nie zo strachu pred trestom, ale z úcty a lásky k nemu.

Prales, v ktorom sa ocitli stroskotanci, môže byť často obrazom nášho života. Tak ako letec a jeho spoločníci, ktorí hľadali cestu do bezpečia, aj my v pralese nášho života mali by sme hľadať tú jedinú cestu, ktorá nás privedie k Bohu, k spáse. Tým, ktorý nám ukazuje túto správnu cestu a ktorý po nej vedie je Duch Svätý.

Každý z nás v ťažkej chvíli svojho života môže zavolať: „Bože, hoci sa cítim taký bezmocný, s pomocou tvojho Ducha Svätého všetko môžem prekonať.“ To vďaka Duchu Svätému je všetko možné. Ja sám s vlastnými silami nie som schopný sa rozhodovať správne, nie som schopný správne voliť, nie som schopný zbaviť sa egoizmu, pýchy, nie som schopný budovať Božie kráľovstvo tu na zemi, ale vďaka Duchu Svätému všetko môžem dokázať.

Prosme so sv. Augustínom:

Buď mojim dychom – Duchu Svätý, aby som uvažoval o tom čo je sväté.

Buď mojou silou – Duchu Svätý, aby som konal to, čo je sväté.

Buď mojou túžbou – Duchu Svätý, aby som miloval to, čo je sväté.

Buď mojou mocou – Duchu Svätý, aby som strážil to, čo je sväté.

Stráž ma pred zlým – Duchu Svätý, aby som nestratil to čo je sväté.

 P. Lucián M. Bogucki OFMConv.