Slávnosť Najsvätejšej Trojice

TrójcaŚwiętaMúdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch osobách. Ranné prežehnanie sa: V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, je odovzdaním sa Trojjedinému Bohu. Je mojou prosbou k Bohu o jeho lásku, aby som v jeho láske vytváral také vzťahy s mojimi blížnymi, aké vládnu medzi Najsvätejšou Trojicou. Týmto spôsobom sa dokážeme veľmi účinne postaviť proti moci Zlého a vyhrávať boj o seba, o svojich blízkych, o svoju rodinu.

Dnes je „v móde“ rozklad najintímnejších medziľudských vzťahov (manželstvo, rodina, priateľstvo...). Veľmi rafinovane cielené útoky na lásku a jednotu sú najväčšou diabolskou senzáciou a manifestáciou našich čias. Diabol zúri. Túži po pomste. Vie, že je Bohom porazený. Bohu sa postaviť nemôže. Pomstí sa teda tým, že útočí na korunu Božieho stvorenia – na človeka, ktorého Boh nesmierne miluje. Človeka, ktorého Boh stvoril na svoj obraz. Na obraz Najsvätejšej Trojice. A súčasťou Božieho obrazu v nás je Božia láska a jednota, ktorou žije Najsvätejšia Trojica. Práve na lásku a jednotu má diabol zvlášť zacielené. Tento boj preto môžeme vyhrávať jedine zostávajúc v láske a jednote Najsvätejšej Trojice vo vzťahu k Bohu, blížnym i celému stvoreniu.

P. Róbert Gajderus, OFMConv.