V kaplnke bl. Michala a Zbigneva

Hoci slávnosť patrónov kláštornej kaplnky školských sestier v Brezne musela v liturgii ustúpiť slávnosti Najsvätejšej Trojice, sestry na svojich patrónov nezabudli.

Najsvätejšiu Trojiicu a blahoslavených Michala a Zbigneva sme oslávili v úzkom kruhu. Začali sme svätou omšou o 19:00, po ktorej nasledovala večera a družný rozhovor.

Blahoslavení Michal a Zbignev, orodujte za nás.

text: br. Tomáš M. Vlček
foto: Slávka