Zamyslenie na 11. nedeľu v cezročnom období

nauczanie o kr lestwie„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Mt 10,7

Na základe nášho krstu sme aj my Ježišom povolaní ohlasovať Božie kráľovstvo. Poverenie sme teda dostali, ale či naše poslanie vykonávame?

V dnešnom svete sú ľudia presýtení mnohými informáciami. Čo by ich mohlo ešte zaujať? Niečo čo by sa dotklo ich srdca... V liste Rimanom nás apoštol Pavol prekvapil slovami: „Boh dokazuje svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ To sú silné slová! Veď aj ja som omilosteným hriešnikom. Boh ma zachránil. Uvedomujem si milosť, ktorú Ježiš získal pre mňa na kríži? Je to predsa niečo výnimočné. Je to dobrá novina nielen pre mňa. Chcelo by to podeliť sa ňou s niekým. Hodilo by sa k tomu osobné svedectvo. Stačilo by zopár slov o tom, čo Ježiš urobil v mojom živote. Veď aj ja sa môžeš podeliť s tým, ako ma Ježiš vytrhol z duchovnej biedy a dal mi nový život. Takáto skúsenosť má v sebe silný evanjelizačný náboj.                                                                   

Nečakaj, neváhaj a povzbuď vo viere toho ku komu budeš poslaný.

P. Marek Redlich, OFMConv.