Nóta Svätej stolice k nepovolenej vysviacke v Číne

Svätá stolica oficiálnym spôsobom odsúdila nelegitímnu biskupskú vysviacku reverenda Jozefa Yue Fushenga, ktorá sa konala v Harbine v Číne dňa 6. júla. Yue Fusheng, vysvätený bez pápežského mandátu, bol na základe Kódexu kánonického práva automaticky exkomunikový.

1 0 604118Svätá stolica oficiálnym spôsobom odsúdila nelegitímnu biskupskú vysviacku reverenda Jozefa Yue Fushenga, ktorá sa konala v Harbine v Číne dňa 6. júla. Yue Fusheng, vysvätený bez pápežského mandátu, bol na základe Kódexu kánonického práva automaticky exkomunikový. Svätá stolica oficiálnym spôsobom odsúdila nelegitímnu biskupskú vysviacku reverenda Jozefa Yue Fushenga, ktorá sa konala v Harbine v Číne dňa 6. júla. Yue Fusheng, vysvätený bez pápežského mandátu, bol na základe Kódexu kánonického práva automaticky exkomunikovaný. Svätá stolica v oficiálnej nóte pripomína, že Yue Fusheng bol niekoľkokrát požiadaný, aby biskupskú vysviacku bez pápežského mandátu neakceptoval. Rovnako uvádza, že „biskupi, ktorí sa na nelegitímnej vysviacke zúčastnili a vystavili sa tak sankciám stanoveným cirkevným zákonom, musia Svätej stolici podať správu o ich účasti na náboženskom obrade. Zároveň oceňuje kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov, ktorí sa „modlili za pokánie pre rev. Yue Fushenga, svätosť biskupov a jednotu Cirkvi v Číne“. Vyzýva ich, aby aj napriek ťažkostiam „bránili a zachovávali to, čo patrí k učeniu a tradícii Cirkvi“.
Svätá stolica rovnako vyjadrila dôveru čínskym vládnym autoritám, ktoré majú záujem o spoločný dialóg, a verí, že nebudú konať v rozpore s ním.

Zdroj: RV – mf –