Poľskí exorcisti vydávajú časopis

.

Minulý týždeň v Poľsku vyšlo prvé číslo teologického časopisu Exorcista (Egzorcysta). Časopis, v ktorom budú publikovať svoje články poprední teológovia i exorcisti má 64 strán, je vytlačený plnofarebne na kriedovom papieri a náklad prvého čísla dosiahol 15 tisíc výtlačkov.

.

exorcistaNové médium vydáva poľské encyklopedické nakladateľstvo Polwen a očakáva sa, že sa stane účinným médiom pre informovanie kňazov i širšej verejnosti o riešení problematiky, s ktorou sa dnešný človek konfrontuje žiaľ čoraz častejšie.

Mnoho ľudí (nielen v Poľsku) totiž prostredníctvom okultizmu, špiritizmu, mágie, ezoteriky, veštenia a iných praktík súvisiacich s otvorením sa na zlo a hriech prepadá problémom na duchovnej rovine, ktoré vyúsťujú  až do stavu posadnutia, pri ktorom im ani moderná psychológia a psychiatria nevie pomôcť. Za kňazmi tak prichádza čoraz častejšie bezradne prosiac o pomoc.

Vatikán už niekoľko rokov ponúka diecézam z celého sveta možnosť školenia schopných kandidátov na službu exorcistu. V roku 1999 bol prvýkrát od Tridentského koncilu vydaný aj špeciálny rituál, obsahujúci modlitby za oslobodenie a samotný obrad tzv. veľkého exorcizmu.

Poľské média pri príležitosti vydania prvého čísla tohto časopisu nezabudli poznamenať, že okrem Talianska a  Poľska sa za posledné roky v žiadnej európskej krajine viditeľne nezmenil biedny stav prístupu ľudí so spomínanými problémami ku kňazom, ktorí by im mohli pomôcť. Pri príležitosti prezentácie nového časopisu sa poukázalo na to, že v Poľsku v období posledných pätnástich rokov stúpol počet biskupmi vymenovaných exorcistov zo štyroch na stodvadsať. Okrem toho sa poľskí exorcisti pravidelne stretávajú na vedeckých sympóziach.