Rakúsko: Kardinál Schönborn požehnal zreštaurovaný dóm

V sobotu 29. septembra bol vo viedenskej štvrti Neustadt po ničivom požiare a následnej oprave znova posvätený vzácny chrám, ktorý patrí k najdôležitejším kostolom katoloíckej cirkvi v Rakúsku.  

NeustadtPontifikálnu sv. omšu spojenú s posviackou vzácneho románskeho chrámu celebroval viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn spolu s dómskym prepoštom Karlom Pichelbauerom. Pri tejto príležitosti požehnal kardinál aj nové Diecézne vzdelávacie centrum sv. Bernarda. Centrum sa nachádza v budove dómskej prepozitúry. Počas slávnosti zaznela Mozartova omša Missa Solemnis KV 337 v podaní miestneho chóru.

Rozsiahly požiar vypukol v bočnej kaplnke chrámu 6. marca tohto roku. V jeho dôsledku bola poškodená veľká časť vnútorného zariadenia, takže strop, steny, organ i rôzne umelecké diela museli byť následne odborne očistené a zreštaurované. Policajné vyšetrovanie preukázalo, že požiar založil iba pätnásťročný páchateľ.

Viedenská časť Neustadt sa môže pochváliť existenciou svojej farnosti už od roku 1207. Pravdepodobne v tom čase sa začali práce na budovaní monumentálneho dómu v románskom slohu.  Jeho stavba trvala 80 rokov. V roku 1279 bol prvýkrát konsekrovaný a zasvätený Panne Márii a svätému Rupertovi. V 14. storočí pristavali k románskemu chrámu gotickú svätyňu, chór a sakristiu.

V rokoch 1469 – 1785 pri dóme sídlil biskup, ktorého právomoci boli v dôsledku historických okolností ohraničené len na viedenský Neustadt. Keď sa v mestečku šírila reformácia najintenzívnejšie, stal sa tunajším biskupom sídliacim pri dóme viedenský generálny vikár, cisársky dvorný kazateľ a neskorší kardinál Melchior Khesl (1552 – 1620), ktorý sa považuje za najvýznamnejšiu osobnosť katolíckej protireformácie v dejinách Rakúska. Dnes zdobí tento chrám jeho busta vyhotovená slávnym talianskym sochárom G. L. Berninim.

Poslednou veľkou reštaurátorskou etapou pred tohtoročným požiarom boli roky 1975 – 1982, keď pod vedením pomocného biskupa Floriana Kuntnera prebehla jeho generálna oprava. Po nej chrám v roku 1981 slávnostne požehnal vtedajší mníchovský arcibiskup, kardinál Joseph Ratzinger.

Info: kathweb

Foto: wikipedia