Konflikt v Sýrii ukazuje pravú tvár západnej civilizácie

„Situace v Sýrii ukazuje pravou tvář západní demokracie“ – říká melchitská řeholní sestra Agens-Mariam de la Croix v rozhovoru pro francouzský měsíčník Monde et Vie.

syr„Situace v Sýrii ukazuje pravou tvář západní demokracie“ – říká melchitská řeholní sestra Agens-Mariam de la Croix v rozhovoru pro francouzský měsíčník Monde et Vie. „Západní mainstreamová média jsou bohužel velice tendenční,“ podotýká dále a připomíná, že „nemluví z lásky k Assadovu režimu, ale z lásky k syrskému lidu a k církvi. Říkají nám, že v Sýrii probíhá občanská válka, která přinesla již půl milionu mrtvých. Není to však občanská válka, není to válka mezi občanskými složkami země.

Jde o boj režimních vojsk proti vzbouřencům podporovaným mezinárodními dobrovolníky. Západní média se snaží hájit tezi, podle níž je syrský režim zodpovědný za smrt nevinných a hromadné vraždy, ke kterým skutečně dochází. Realita je však taková, že metody ozbrojených tlup, které operují v Sýrii, jsou násilím na civilním obyvatelstvu stejně, ne-li více. Jsou to právě oni, kdo ničí veřejnou infrastrukturu a historické památky.

V těchto tlupách byli mnoha novináři identifikováni jednak stoupenci islamistických teroristů blízkých Al Káidě nebo žoldáci, jimiž jsou individua pocházející z nejrůznějších zemí, např. z Anglie, Francie, Irska, Austrálie a také Švédska. Jde tedy snad o recyklaci teroristů, kteří byli příležitostně přestrojeni za obránce svobody a demokracie? Položit si tuto otázku, je skoro totéž jako odpovědět na ni,“ říká melchitská řeholní sestra žijící v syrském městě Qara.

Její sdělení je v plné shodě s tím, co říká melchitský řecko-katolický patriarcha Řehoř III. Laham: „V Sýrii není revoluce, už nejsou žádné manifestace, nýbrž pouhý banditismus, a svět si to odmítá připustit.“ Nejvyšší představitel melchitů hovoří dokonce o „mezinárodním komplotu proti Sýrii“. Sestra Agens dále uvádí, že již před patnácti měsíci vzniklo tzv. Fórum rodin, které působí po celé zemi a sdružuje lidi různého náboženského vyznání i etnické příslušnosti: šíity, alavity, sunnity, křesťany, drúzy a další. Musalaha, jak zní její arabský název, znamená smíření a představuje skutečně nejsilnější organizaci občanské svépomoci.

Proč není tato organizace uznána západními zeměmi za legitimní představitele Sýrie spíše než tzv. Svobodná syrská armáda, tvořená žoldáky a teroristy? - táže se syrská řeholnice a konstatuje, že „konflikt v Sýrii ukazuje pravou tvář západní demokracie“. Syrský stát, dodává sestra Agens, neměl žádné dluhy a byl zcela soběstačný. Měl dostatečné zásoby potravin, které džihadisté systematicky zlikvidovali. Stát zaručoval bezplatné školství a zdravotnictví. Pro nás nejde o to, zda přežije Assadův režim, ale zda přežije syrský stát, který až dosud zajišťoval občanský mír vlastními ekonomickými prostředky. Promíjet rebelům násilí, kterého se dopouštějí na civilním obyvatelstvu, a tvrdit, že je to ochrana civilistů, jak se děje v západních médiích, není nic jiného než ideologie násilí, prohlašuje očitá svědkyně dění v Sýrii, melchitská řeholnice Agnes Mariam.

zdroj: res claritatis